Rotarianie przekazali sprzęt dla szpitala

Rotarianie przekazali sprzęt dla szpitala

W ostatnich dniach marca 2022 roku, rotarianie z RC Lublin Centrum przekazali dla szpitala polowego w Ukrainie sprzęt o wartości ok. 1,5 mln. zł. Projekt ten został zrealizowany w terminie kilku dni od momentu podjęcia decyzji o jego realizacji. Szybka finalizacja była możliwa dzięki środkom pieniężnym otrzymanym z Rotary District 7870 New Hampshire z Vermont z USA a także zaangażowaniu wielu życzliwych osób którym nie jest obojętny los Ukrainy.

Rotarianie przekazali następujące urządzenia: mobilny RTG z ucyfrowieniem Fujifilm FCGo, mobilny RTG typu Ramię G SWEMAC 500F, lampy sufitowe dr.lifet Formed  3. szt, stół operacyjny ALM universis z przystawką do adaptacji łóżka jako ginekologiczne (przystawka gratis od właściciela firmy Rafała Pizonia), aparat anestezjologiczny Drager Primus premium, defibrylator Medyronic lifepack 20 cyfrowy.

Przed przekazaniem do szpitala sprzęt został dokładnie sprawdzony, a dzięki zaangażowaniu właściciela firmy zaopatrującej w sprzęt medyczny pana Rafała Pizonia i dyr. Adriana Tokarza, zostały wymienione akumulatory, oleje hydrauliczne i udzielono gwarancji oraz zdalnej pomocy w uruchomieniu przekazanych urządzeń.

Projekt został zrealizowany, dzięki zaangażowaniu środków pieniężnych, Rotary District 7870 New Hampshire Vermont z USA a łącznikiem był nasz kolega klubowy Maciek Karczmarczuk, który ma stały kontakt z klubami zagranicznymi w całym, można powiedzieć Rotary International.

W akcjach pomocy dla Ukrainy bierze udział wielu członków RC Lublin Centrum. Szczególnie angażują się: prezydent Klubu Grzegorz Wójcikowski  a także koledzy: Krzysztof Brogowski, Krzysztof Lewandowski, Sławek Krucikowski, Albert Czajka (nasz lekarz) i Jacek Telenga. Ważną pomoc ofiarował także kolega Jacek Woźniak, który przekazał na potrzeby Klubu ogromny magazyn w którym przechowywane są dary dla Ukrainy. Bywają dni, że przeładowywanych jest tu kilka samochodów dziennie.

Logistyką i bezpiecznym przekazaniem sprzętu i innych towarów na Ukrainę zajmuje się Waldek Dziedzic z IPA Grupa Wojewódzka Policji w Lublinie wraz z policjantami grupy IPA z Ukrainy.  Są to bardzo odpowiedzialni i punktualni partnerzy w akcjach pomocowych RC Lublin Centrum.

Dyr. Szpitala do którego dostarczony został sprzęt był pod wielkim wrażeniem naszych działań Polaków zaangażowanych w sprawę wolnej Ukrainy i Europy. Dziękował nam ze łzami w oczach.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich zaangażowanych i dziękuję bardzo za wszelką pomoc.

Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum

Fot. Krzysztof Brogowski i Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

 

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.