Rotarianie pomogą w odrestaurowaniu Pałacu

Rotarianie pomogą w odrestaurowaniu Pałacu

W połowie czerwca odbyliśmy rekonesans w Sztynorcie, a jego głównym celem był tamtejszy pałac, dawna siedziba Lehndorffów. To piękny obiekt leżący nad Jeziorem Sztynorckim, na półwyspie pomiędzy jeziorami Mamry, Dargin i Kirsajty. Miejsce z ogromnym potencjałem, bazą turystyczną i ciekawą historią, jednak bardzo zaniedbane, wymagające wiele pracy i środków, aby mogło odzyskać dawną świetność.

Uczestnikami wizji lokalnej byli fachowcy – Marguerite Szyc (dyrektor paryskiej uczelni konserwatorskiej, RC Chateau Thierry), dr Joanna Arszyńska (wykładowca Uniwersytetu w Toruniu) oraz rotarianie – Anna Kaczmarczyk (Konsul Honorowy Włoch, RC Zamość Ordynacki), Wojciech Wrzecionkowski (Gubernator Dystryktu, RC Olsztyn i prezes Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury) oraz autor tej relacji.

Naszym zadaniem było rozpoznanie możliwości przeprowadzenia praktyk studenckich. Chcemy bowiem zgromadzić grupę studentów wyższych lat uczelni konserwatorskich, a ich nauka i praca jednocześnie miałaby polegać na konserwacji zachowanych polichromii ściennych pałacu. Myślimy o tym, by praktykanci pochodzili z różnych krajów, może na początek z Polski, Francji, Niemiec czy Włoch, z czasem innych narodowości. Z czasem – bo to dopiero początek, a plan jest by takie praktyki odbywać w kolejnych latach. Pracy jest dużo! Samo odrestaurowanie tego obiektu to ogromne i bardzo kosztowne zadanie, które z pewnością potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. Studenci wykonają wstępne rozpoznanie zasięgu oraz stanu zachowania malowideł jakie zdobiły kiedyś ściany pałacowych wnętrz. Ta przygotowana przez nich dokumentacja będzie podstawą do przygotowania projektu rewitalizacji. Obecnie trwają prace mające na celu osuszenie pałacu.

Jest to bardzo istotna sprawa ze względu na stabilność konstrukcyjną budowli. Dopiero gdy ten etap zostanie zakończony będzie można planować prace mające na celu restaurowanie pałacowych wnętrz. Według założeń Fundacji cześć pomieszczeń, przede wszystkim te najbardziej reprezentacyjne, przeznaczone zostaną na sale muzealne, a do tego Fundacja planuje stworzyć w pałacu konserwatorium zawodów dawnych.

W trakcie wizyty naszym cicerone był Wojciech Wrzecionkowski, który będąc prezesem Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i jednocześnie Konsulem Honorowym RFN od lat zajmuje się Sztynortem. Wspólne ustalenia poczynione na miejscu prowadzą do optymistycznych wniosków, choć sytuacja pandemiczna w Europie oraz krótki czas do ewentualnych wrześniowych praktyk mogą stanowić poważne utrudnienie. Także koszty przedsięwzięcia, a tu liczymy na wsparcie klubów i dystryktów. Podkreślić należy pewną inność tej idei. W odróźnieniu od rozlicznych, z reguły rozrywkowo- wypoczynkowych wyjazdów organizowanych przez Rotary dla młodzieży, tu celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, a więc nauka i praca, której efekty pozostaną na lata. Podobieństwem jest wielonarodowość, czyli szlifowanie języków, wzajemne poznawanie obyczajów, nawiązywanie kontaktów, a wreszcie propagowanie Rotary w środowiskach nie związanych z nami.

Włodzimierz Bentkowski
RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. DG Wojciecha Wrzecionkowskiego, RC Olsztyn i Włodzimierza Bentkowskiego, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.