Rotarianie motocykliści dla projektu HandsOn

Rotarianie motocykliści dla projektu HandsOn

Podczas spotkania RC Sopot International Prezydent Klubu Bendt Haverberg przekazał Julianowi Gilbertowi pomysłodawcy projektu HandsOn w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotarian na Motocyklach Polska (International Fellowship of Motorcycling Rotarians Poland – IFMR) czek na kwotę 15 000 zł na realizację projektu. 

Środki te zostały zebrane podczas Międzynarodowego Rajdu po Kaszubach który odbył się w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku.

RC Sopot International w ramach projektu Hands On zaopatruje dzieci pozbawione przedramienia, dłoni lub palców w protezy drukowane metodą 3D. Każde dziecko potrzebujące protezy otrzyma ją od klubu za darmo. Klub nieodpłatnie drukuje także części, które będą musiały być wymieniane w miarę rozwoju dziecka, aż do momentu, kiedy będzie mogło starać się o otrzymanie protezy bionicznej. Jest więcej dzieci urodzonych bez rąk, przedramion i ramion, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Jest też wiele dzieci, które straciły kończyny w wyniku wypadku lub choroby. Te dzieci pozostają bez pomocy, ponieważ rosną zbyt szybko, aby móc używać drogich i skomplikowanych protez ramion. Rotarianie z Rotary Club Sopot International chcą wypełnić tę lukę prostymi i szybko dostarczonymi bezpłatnie ramionami protetycznymi, wykonanymi na drukarkach 3D. Ramiona, które można wymieniać rok po roku, gdy dzieci rosną. Rzeczywisty koszt wykonania jednego ramienia tą metodą jest bardzo niski  i wynosi od 25 do 100 USD.

Tekst i fot. ze strony Rotary Club Sopot International – https://rotarysopotinternational.org/

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.