Rotaract Polska 1:0 koronawirus

Rotaract Polska 1:0 koronawirus

Członkowie Rotaract Polska realizowali kilka projektów w ramach walki z koronawirusem. Teraz, po zakończeniu większości z nich, dzielą się wynikami, które udało im się osiągnąć.

 

Projekt ZdolniZdalni

Projekt ZdolniZdalni był jednym z naszych czterech projektów dystryktalnych, które udało się zrealizować polskim Rotaraktorom w kadencji 2019/20 i jeśli śledzicie nasze media społecznościowe (Rotaract District 2231 Poland na Facebooku), to na pewno często otrzymywaliście relacje z kolejnych kamieni milowych tego przedsięwzięcia.

Pomysł na akcję ZdolniZdalni powstał w odpowiedzi na wyjątkowo realną potrzebę: nauczanie zdalne w okresie pandemii wprowadzono tak nagle, że wiele osób nie było w stanie się do niego przygotować. W Polsce jest wiele rodzin, gdzie na trójkę lub więcej dzieci przypada jeden komputer albo nie ma go wcale – i właśnie te rodziny musiały z dnia na dzień zorganizować dzieciom warunki do tego, by uczestniczyły w zajęciach online. Zauważyliśmy, że niesie to ogromne zagrożenie wykluczenia cyfrowego dzieci z najuboższych rodzin, dlatego postanowiliśmy działać, aby wyrównać szanse i umożliwić jak największej liczbie dzieci korzystać z niezwykle istotnego prawa do edukacji.

Udało nam się zawiązać współpracę z najprężniej działającą w Polsce firmą telekomunikacyjną Play i zaprosiliśmy do współpracy wszystkie polskie kluby Rotary. W szczególności chcielibyśmy podziękować klubom RC Warszawa Konstancin oraz RC Warszawa Józefów, które wzięły na siebie ciężar odpowiedzialności prawno-finansowej, podpisując umowy z Play oraz umowy darowizny z beneficjentami.

Zespół projektowy liczył ponad 20 Rotaractorów z klubów z całej Polski. Udało nam się stworzyć bardzo profesjonalne środowisko dzięki kierowniczce projektu, Adriannie Kończak z RAC Warszawa Victory. W skład zespołu wchodzili eksperci od kwestii prawnych i ochrony danych osobowych, promocji i marketingu, logistyki oraz IT, a także regionalni przedstawiciele Rotaractu, dzięki którym udało nam się pomóc beneficjentom aż w 10 województwach!

Akcja toczyła się dwutorowo. Po pierwsze stworzona została otwarta grupa na Facebooku, gdzie osoby prywatne mogły zamieszczać ogłoszenia, w których określały swoje zapotrzebowania na sprzęt do nauki zdalnej lub gdy chciały go komuś bezpłatnie zaoferować. Administratorzy czujnie moderowali treści na grupie, a Rotaract Polska korzystał z tej platformy, aby informować o swoich działaniach.
Warto zaznaczyć, że do grupy należy ponad 3100 członków – i każdy z nich mógł zapoznać się z rotaractorsko-rotariańskimi ideałami i wartościami.

Zdolni Zdalni to bardzo ważny projekt dla polskiego Rotaractu i Rotary – również pod względem szerzenia świadomości na temat naszych organizacji i pozyskiwania nowych członków. Otwarta grupa na Facebooku spisała się świetnie, ale to dzięki drugiej części projektu Rotaract Polska mógł rzeczywiście pokazać, że jesteśmy ludźmi czynu! Zbieraliśmy nowy i używany sprzęt elektroniczny z całego kraju, m.in. laptopy, tablety, smartfony – które następnie przekazywaliśmy dzieciom z najuboższych środowisk, z rodzin wielodzietnych oraz tym, znajdującym się pod opieką sprawdzonych i zweryfikowanych instytucji w całym kraju. Nie licząc osób fizycznych, udało nam się dostarczyć prawie 350 sztuk sprzętu do 24 placówek w 10 województwach.

Dzięki projektowi ZdolniZdalni z pewnością nauczyliśmy się pracować pod presją, gdyż pełna dokumentacja oraz strategie dystrybucji i promocji powstały w niecały tydzień. Poznaliśmy swoje mocne strony i dowiedzieliśmy się, jak uzupełniać te słabe, zawiązaliśmy interesujące relacje partnerskie z producentami sprzętu komputerowego, udało nam się wyedukować ponad kilkanaście tysięcy osób na temat Rotary International, ale – co najważniejsze – mieliśmy realny wpływ na rozwój lokalnych społeczności i wiemy, że – w duchu ubiegłorocznego i obecnego motta RI – połączyliśmy świat, otwierając dzieciom nowe możliwości.

 

Stop koronie w moim rejonie

Pod hasłem „Stop koronie w moim rejonie” kluby Rotaract w Polsce zrealizowały kilka projektów, które miały na celu pomoc grupom najciężej dotkniętym skutkami pandemii. Uruchomiliśmy ogólnopolski numer telefoniczny dla seniorów, pod którym osoby starsze lub z grup wysokiego ryzyka mogły prosić o pomoc z robieniem zakupów, odebraniem leków z apteki oraz wykonać inne czynności, które wymagały wyjścia z domu. Plakaty rozwiesiliśmy w miastach, w których działają polskie kluby Rotaract. Zgłoszenia zbieraliśmy z całego kraju, po czym działaliśmy lokalnie.

Klub Rotaract Olsztyn połączył siły z bankiem żywności, aby przekazać prawie 400 ciepłych posiłków potrzebującym – pod same drzwi, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Projekt wymagał stałego zaangażowania wielu osób i pozwolił dobrze zżyć się Klubowi Rotaract Olsztyn, który niedawno wznowił swoją działalność, a jego członkowie już zdążyli zainspirować Rotaractorów z całej
Polski swoimi pomysłami!

Klub Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin postawił na zaopatrywanie potrzebujących w środki ochrony osobistej. Samodzielnie uszyli (!) i dostarczyli ponad 100 maseczek wielorazowego użytku warszawskim domom pomocy społecznej oraz żele antybakteryjne i 700 sztuk rękawiczek nitrylowych dla personelu medycznego dzięki pomocy sponsorów, firmy Inglot oraz Rotary Klubu Warszawa Sobieski.

Klub Rotaract Warszawa Victory zorganizował korepetycje online w ramach swojego projektu „Victoriańska e-szkoła”, w której wykorzystali wiele specjalizacji swoich członków. W ramach projektu Rotaractorzy udzielali lekcji uczniom szkół podstawowych, liceów i techników, m.in. z matematyki, biologii czy języków. Było to niezwykle ważne dla roczników, które w tym roku mierzyły się nie tylko z pandemią, ale również z egzaminami!

Na uwagę zasługuje też projekt „Podziel się laptopem”, który Klub Rotaract Warszawa Victory zorganizował we współpracy ze swoim klubem sponsorskim, RC Warszawa Konstancin i który – jak możecie się domyślić – zainspirował projekt dystryktalny ZdolniZdalni. W ramach tej inicjatywy Rotaractorzy przekazali 12 komputerów dla Domu Dziecka w Pęcherach.

Klub RAC Warszawa również skupił się na działaniach edukacyjnych. Członkowie klubu wspólnie z zaprzyjaźnionym lekarzem przygotowali kampanię informacyjną na temat właściwych działań w czasach koronawirusa, pomogli w tłumaczeniu na język polski narzędzia online do wstępnego określenia, czy pacjent znajduje się w grupie wysokiego ryzyka zakażeniem koronawirusa, zorganizowali warsztaty online z ćwiczeń relaksacyjnych, aby lepiej radzić sobie ze stresem wywołanym panującą sytuacją oraz wspierali maraton webinarów, dzięki któremu udało się zebrać ponad 700 tys. złotych na operację dziewczynki walczącej z nowotworem.

Wszyscy chyba zdążyli już stwierdzić, że był to wyjątkowo trudny i… dziwny rok, ale – pamiętając o słowach Past Prezydenta RI, K.R. Ravindrana.

Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa Józefów

Fot. z arch. polskich klubów Rotaract

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.