Polski Rekord Guinnessa pobity

Polski Rekord Guinnessa pobity

Polski Rekord Guinnessa na największą mozaikę z ludzi został pobity w dniu 10 września 2019 roku na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Właśnie tego dnia z inspiracji Rotary Club Grudziądz Centrum oraz Interact Grudziądz Centrum odbyła się oficjalna próba pobicia dotychczasowego Rekordu Polski w tej kategorii. Było to integrujące społeczeństwo przedsięwzięcie o charakterze charytatywnym i edukacyjnym, które miało na celu propagowanie ważnego dla świata sztandarowego programu walki z chorobą Polio. Całe przedsięwzięcie odbywało się pod hasłem „Świat wolny od polio”. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Grudziądza Maciej Glamowski. Pomysłodawcą i osobą czuwającą nad osiągnięciem zamierzonego celu był Piotr Figurski.

W biciu rekordu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół grudziądzkich. Rekord był bity w związku ze Światowym Dniem Walki z Polio. Celem rekordowego przedsięwzięcia jest uświadomienie ludzi o istnieniu choroby POLIO i walką z nią oraz integracja młodzieży i Interactu.

W wydarzeniu wzięła udział Gubernator Dystryktu 2231 Polska Małgorzata Wojtas, Rotarianie z polskich klubów, członkowie klubów Interact a także młodzież z całego świata biorąca udział w rotariańskiej Wymianie Młodzieży oraz uczniowie i nauczyciele szkół grudziądzkich.

Aby pobić wcześniejszy rekord musiało zebrać się przynajmniej 1025 osób, które trzymając nad sobą kolorowe kartony miały utworzyć charakterystyczny wzór. W Grudziądzu logo rotariańskiego programu END POLIO NOW utworzyły 3003 osoby. W ten sposób poprzedni rekord na ułożenie mozaiki z ludzi został pobity prawie dwukrotnie.

Symbolika mozaiki została wybrana nieprzypadkowo ponieważ nawiązuje do profilaktyki choroby Polio. End Polio Now jest jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International. Od 1985 roku Rotary aktywnie walczy z Polio – wirusem zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego, wywołującym wirusową chorobę zakaźną Heinego-Medina dotykającą głównie dzieci. Październik jest w Rotary miesiącem walki z Polio. Dzięki ułożeniu hasła “End Polio Now” udało się w rekordowy sposób pokazać Polakom i obywatelom całego świata, że Polio to groźna choroba i należy ją całkowicie wyeliminować.

Jak podkreśliła sędzina z Biura Rekordów Monika Skinder:

– Pomimo niesprzyjającej pogody (było zimno i deszczowo) młodzi ludzie przybyli bardzo licznie i doskonale bawili się przy muzyce lokalnego zespołu. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu organizatorów oraz uczestników. Do strefy bicia rekordu prowadziły dwa wejścia, a samo ustawienie uczestników zostało przeprowadzone bardzo starannie, dlatego też trwało tylko kilka godzin.

Z pewnością pobicie rekordu oraz związane z nim zainteresowanie mediów oraz mieszkańców przyczyniło się do propagacji naszej organizacji oraz sztandarowej akcji Rotary International End Polio Now.

Mariusz Gołębiewski, opiekun Interactu Grudziądz Centrum

Fot. Mateusz Malewski, RC Grudziądz Centrum

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.