Reaktywacja Komitetu Międzykrajowego Polska -Izrael

Reaktywacja Komitetu Międzykrajowego Polska -Izrael

We wrześniu ubiegłego 2019 roku w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie reaktywowanego Komitetu Międzykrajowego (ICC) Polska Izrael zorganizowanego przez jego przewodniczącą Annę Stawikowską z RC Toruń.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 9 klubów (Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, Gdynia Orłowo, Łódź, Szczecin Center, Toruń, Toruń Młyniec II, Warszawa Wilanów, Wrocław i Zamość Ordynacki). Z powodów losowych nie dotarli przedstawiciele 4 klubów: Białystok, Kielce Kołobrzeg i Lublin Centrum.

Gościem specjalnym był Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych, Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordynacki. Ryszard jest również Przewodniczącym ICC Polska-Ukraina.

Ryszard Łuczyn wyraził radość i satysfakcję, że udało się reaktywować działający kiedyś prężnie pod przywództwem Adama i Małgorzaty Czajkowskich z RC Jelenia Góra-Cieplice ICC Polska –Izrael. Fakt, że do pracy w Komitecie zostało oddelegowanych 15 osób pozwala mieć nadzieję, że uda się nawiązać do tej dobrej tradycji. Koordynator ICC przypomniał, że współpraca odbywa się na poziomie klubów i to kluby mają ją organizować. Zadaniem Komitetu Międzykrajowego jest ułatwianie i koordynowanie tych kontaktów.

Zarówno przewodnicząca jak i pozostali członkowie Komitetu przedstawili szereg propozycji wspólnych przedsięwzięć z izraelskim Rotary. Po bardzo interesującej dyskusji zdecydowano się na podjęcie realizacji pierwszego dotyczącego wymiany grup interactorskich oraz przedstawienie stronie izraelskiej propozycji podjęcia wspólnych przedsięwzięć artystycznych.

Po zakończeniu obrad zwiedzano Toruń szlakiem Krzyżaków, Kopernika i dawnej żydowskiej społeczności tego miasta.

Przewodnicząca ICC nawiązała kontakt z opiekunką Interactu w Izraelu Rt Perach Ben Gat i przekazała zaproszenie dla grupy Interactorów z Izraela do Polski. Zaproszenie zostało entuzjastycznie przyjęte. Z powodu epidemii koronawirusa trzeba było jednak zmienić plany. Czekamy na koniec pandemii….

Klub RC Łódź podpisał umowę o współpracy z RC Ramla. Marian Jerzy Korczyński włączył się w realizację izraelskiego programu Rotary Hands Across Water, co w założeniu ma prowadzić do Global Grantu. Taki program Izraelczycy realizowali już z klubami z USA, Kanady i Węgier. Jest to bardzo ważny program edukacyjny dla młodzieży dotyczący deficytu słodkiej wody na świecie i sposobów radzenia sobie z tym problemem w skali lokalnej i globalnej.

Za pośrednictwem ICC Polska – Izrael i pomocy Shlomo Bronhera umożliwiono przedstawicielce RC Warszawa Żoliborz wizytę w klubie Rotary w Tel Awiwie, która miała zaowocować międzyklubową współpracą, ale epidemia koronawirusa spowodowała odłożenie tej wizyty na czas po ustaniu zagrożenia.

Dzięki staraniom Szlomo Bronchera w obecnym roku rotariańskim powołany zostanie w Izraelu przewodniczący ICC Izrael – Polska, który w najbliższym czasie nawiąże współpracę z polskim komitetem.

Tekst i fot. Anna Stawikowska, RC Toruń

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.