RC Lublin Centrum wspiera harcerzy

RC Lublin Centrum wspiera harcerzy

To już szósty rok, jak Rotary Club Lublin Centrum rokrocznie wspiera finansowo harcerskie wydawnictwa Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP.

To nie przypadek, że członkami tego klubu są aktualni i byli członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Past prezydentem klubu (2012/13) jest zastępca kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP; przewodniczący Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej dh hm. Stanisław Dąbrowski; Członkami Honorowymi Klubu są: powstaniec warszawski, członek powstańczej Poczty Polowej „Zawiszaków”, past gubernator Dystryktu Polska-Ukraina-Białoruś hm. Alojzy Leszek Gzella i past prezydent klubu (2007-08) phm. Zbigniew Miazga; byłymi członkami ZHP są: aktualny prezydent klubu phm. Krzysztof Brogowski, harcerską przygodę mile wspominają m.in. mec. Andrzej Banaszkiewicz, Krzysztof Józefacki, prof. Piotr Kacejko, Sławomir Krucikowski, dr Wojciech Mach i Jacek Telenga.

W 2015 r. RC Lublin Centrum wspólnie z RC Zamość i RC Lublin Stare Miasto wsparli finansowo wydanie opracowania Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej; w 2018 r. Najważniejsze wydarzenia w 100-leciu ZHP na Lubelszczyźnie; w 2019 wspólnie z członkiem klubu Julianem Mahari Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie w latach 1914-1949 (książki w 2020 r. wyróżnionej przez Naczelnika ZHP nagrodą naukową II st. im. Olgierda Fiedkiewicza); w 2021 r. 100 lat Lubelskiej Chorągwi ZHP i ufundowanie przez Juliana Maharego dwu- tomowej książki – Zeszyty Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP 1987-2021. Wszystkie książki autorstwa bądź współautorstwa S. Dąbrowskiego. Ogólna wartość wsparcia finansowego wydawnictw harcerskich wyniosła ponad 55 tys. zł

W roku bieżącym obie współpracujące ze sobą organizacje obchodzą swoje jubileusze: 100- lecie Chorągwi Lubelskiej ZHP i XXV-lecie RC Lublin Centrum. Będzie to czas podziękowań za „bratnią pomoc” w służbie drugiemu człowiekowi.

Harcmistrz Stanisław Dąbrowski, RC Lublin Centrum

Grafika z arch. RC Lublin Centrum

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.