RC Lublin Centrum dla Ukrainy

RC Lublin Centrum dla Ukrainy

Rotarianie z RC Lublin Centrum bardzo angażują się w pomoc dla uchodźców. Z racji bliskości granicy już od pierwszych dni wojny członkowie Klubu odczuwają jej smutne skutki. Niedaleko Lublina zlokalizowanych jest 8 przejść granicznych, w tym też dla ruchu pieszego.

Wielu z Nas pomaga w różny sposób, często jako zwykli ludzie a czasami jako Rotarianie. W Niemcach koło Lublina znajduje się największy magazyn w Polsce, dostarczamy tam potrzebne dary. W hurtowniach farmaceutycznych brakuje już środków opatrunkowych.

W Krasnymstawie, w Szkole Społecznej przy ul. Odrodzenia, został utworzony duży punkt zbiorczy i ośrodek dla uchodźców. Trafiają tam matki z dziećmi. Osoby które tam przebywają mają zapewnioną opiekę lekarską i psychologiczną. Przez ośrodek przewinęło się już kilkaset osób. Po kilku dniach większość z nich jedzie dalej. Nasz klub jest w stałym kontakcie z niezawodną dyrektor Szkoły Renatą Zwolak, a nasi członkowie przekazują tam różne dary. Prezydent RC Lublin Centrum Grzegorz Wójcikowski jest w tym ośrodku codziennie. Wiele razy był też na granicy i przywoził swoim autem ludzi. Teraz jest już zorganizowany bezpłatny transport. Prezydent Elekt Łukasz Walczak też jest bardzo zaangażowany w pomoc Ukrainie. Jeździ na granicę i szuka dla uchodźców miejsc tymczasowego lub dłuższego pobytu. Jest też producentem napoi oraz soków i dużo tego oddaje potrzebującym.

 

Na fot. Matki z dziećmi podczas zabawy w Szkole Społecznej w Krasnymstawie. Fot. Grzegorz Wójcikowski, RC Lublin Centrum

 

Nasz kolega Jacek Woźniak ma dużą halę i od kilku dni przyjmuje tam TIRy z darami Niemiec, Francji, Holandii a potem busami wszystko jedzie na Ukrainę. Także nasz kolega Marek Gromaszek, ciągle przyjmuje TIR-y z najbardziej potrzebnymi darami ze świata, a później w jak najszybszym czasie trafia to wszystko do mieszkańców Ukrainy.

U mnie w domu przez cały czas znajduje schronienie kilka osób, większość z nich pojechała dalej – do Polski, na Cypr, do Niemiec, Turcji, Hiszpanii. Codziennie odbieram nowe osoby a wcześniej szukam dla nich miejsca w domach lub ośrodkach.

RC Lublin Centrum przekazał 12 350 zł na pomoc Ukrainie, w tym pomoc rzeczową dla uchodźców: pralki, lodówki, czajniki, pościel, ręczniki, odzież. Nasz kolega klubowy Julian Mahari, mieszkający ostatnio w Szwajcarii, przekazał nam 3 tys. franków. Otrzymaliśmy także 5 tys. Euro od klubu Rotary Ter Streep Oestende z Belgii. Zaprzyjaźniony RC of Lancaster Loyne rozpoczął zbiórkę środków jakie przekaże nam później do wykorzystania w organizacji pomocy.  Rotarianie z Hawajów – Christy a Enoka Team Leader z Dystryktu 5000, także organizują zbiórkę i przeleją zgromadzone środki na konto RC Zamość Ordynacki do dyspozycji Ryszarda Łuczyna – koordynatora pomocy dla Ukrainy w Dystrykcie 2231 Polska. Kontakt z Rotarianami z Hawajów zainicjował nasz klubowy kolega Jacek Telenga. Zaprzyjaźnione kluby z Francji również przesyłają pomoc a koordynatorką tej pomocy jest Małgorzata Szyc, z którą mamy dobry kontakt.

Planujemy też przekazać dla szpitala polowego sprzęt potrzebny do ratowania życia. Nasz klubowy kolega chce przekazać część potrzebnego sprzętu o wartości ok. 100 tys. zł. Część zakupu sfinansowałby nasz klub, a część w ramach współpracy na rzecz pomocy Ukrainie sfinansowaliby nasz klubowy kolega Krzysztof Józefacki z RC Lublin Centrum i Waldemar Dziedzic z wojewódzkiej grupy organizacji IPA (International Police Association).

Prawie cały świat pomaga Ukrainie. Rotarianie także służąc odmieniają życie potrzebujących.

Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum

Fot. Grzegorz Wójcikowski, RC Lublin Centrum

Na zdjęciu: od lewej: nauczycielka ze Szkoły Społecznej w Krasnymstawie, prezydent RC Lublin Centrum Grzegorz Wójcikowski i dyrektorka Szkoły Renata Zwolak.  

 

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.