RC Kraków dla Dzieła Pomocy Dzieciom

RC Kraków dla Dzieła Pomocy Dzieciom

Delegacja Rotarian z RC Kraków odwiedziła w czerwcu 2018 roku siedzibę Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacji im. Ruperta Mayera w Żmiącej. Jest to instytucja którą Klub opiekuje się od wielu lat. Z okazji corocznego spotkania opiekunów i dobroczyńców z wychowawcami i podopiecznymi Rotarianie przekazali czek na 8 000 zł oraz dwa rowery.

Pomoc RC Kraków świadczona jest nieprzerwanie od 1992 roku na rzecz zintegrowanych trzech Ośrodków: Opiekuńczo-Wychowawczego, Adopcyjno-Opiekuńczego i Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie z zapleczem rehabilitacyjnym w Żmiącej w górach koło Limanowej. Opieką objęte są dzieci w wieku 2 do 14 lat przysposobione do adopcji albo do rodzin zastępczych. Funkcjonalne i estetycznie urządzone pomieszczenia w nowo zaadoptowanym lokalu w Krakowie przygotowane są na około 40 dzieci, a w Żmiącej okresie letnim nawet 140 dzieci. 100 dzieci pochodzi z krakowskich ośrodków opiekuńczych. Pomoc Rotarian jest wielostronna w zależności od powstających potrzeb.

W zamian za pomoc Klub otrzymał podziękowanie w postaci dyplomu z wyróżnieniem oraz Statuetkę „Donum Cordis”. Statuetka ta wręczana jest wiernym Przyjaciołom i Dobroczyńcom w działalności na rzecz rozwoju Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera. Hasło „Donum Cordis” (Dar Serca) jest odwołaniem się do wartości, zaangażowania, troski, życzliwości, dobra, miłości oraz daru z siebie okazywanym drugiemu człowiekowi oczekującemu na kochające ludzkie serce.

– Statutetka „Donum Cordis” symbolizuje kształt płonącego i otwartego serca – upamiętnia dobro jakim dzieci zostały obdarzone. Jednocześnie wyraża wdzięczność dzieci za to co otrzymały. Jest ona skromnym a zarazem szczerym podziękowaniem za wielki dar. – napisała w swoim liście do Rotarian Fundacja Ruperta Mayera Dzieło Pomocy Dzieciom.

Źródło: Tekst i fot. z arch. RC Kraków (http://www.rotary-krakow.pl)

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.