RC Giżycko pomaga najmłodszym

RC Giżycko pomaga najmłodszym

Członkowie RC Giżycko 13 czerwca 2018 roku przekazali Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii (MOS) w Giżycku 10 łóżko-tapczanów o łącznej wartości 5 300 zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z darowizn i licytacji podczas XVI Regat o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231, zorganizowanych przez Klub 20 maja br.

Dziękując za pomoc Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Iwona Radzymińska podkreślała jak bardzo, jako młoda cały czas rozwijająca się jednostka, jej potrzebują. Prezydent Klubu Krzysztof Szkudlarek dodał, że będzie zachęcał do współpracy z MOS, młodzież z powstałego niedawno przy RC Giżycko Rotaractu Giżycko.

To nie pierwsze wsparcie dla MOS ze strony giżyckich Rotarian. 24 sierpnia 2017 roku, w ramach programu GOOD START, przekazali Ośrodkowi tablicę interaktywną wraz z komputerem i rzutnikiem o łącznej wartości 12 000 zł.

Dzieci z MOS czynnie uczestniczą we współpracy z Klubem, wzięły udział w Regatach jako  wolontariusze, pomagały też przy zorganizowanym przez Rotarian 9 czerwca 2018 r. Dniu Dziecka dla mieszkańców Giżycka. Klub zorganizował Dzień Dziecka już po raz drugi, tym razem w Lesie Miejskim pod hasłem „Zabawy Rycerskie – Bezpieczne Wakacje”. Wzięło w nim udział ponad 200 dzieci z Giżycka i okolic. Miały okazję nauczyć się zasad bezpieczeństwa od strażaków i ratowników medycznych oraz zasad odpowiedniego gospodarowania żywnością od pracowników Banku Żywności w Olsztynie. Nie zabrakło zabaw rycerskich z komturem i licznych konkursów, były też kiełbaski z grilla, pyszna grochówka oraz przeróżne słodkości. Dzieci w każdym punkcie wiedzy o bezpieczeństwie otrzymywały pieczątki i te, które zebrały wszystkie, otrzymywały nagrody ufundowane przez RG Giżycko.

Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
Fot. z arch. RC Giżycko

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.