RC Bydgoszcz z pomocą ukraińskim uchodźcom

RC Bydgoszcz z pomocą ukraińskim uchodźcom

Od 24 lutego 2022 roku, czyli już od pierwszego dnia napaści Rosji na Ukrainę, Rotarianie zrzeszeni w RC Bydgoszcz podjęli aktywnie działania związane z udzielaniem pomocy Ukrainie. W pierwszej kolejności zaczęliśmy poszukiwać w swoim otoczeniu lokali, które mogłyby stać się przystanią dla uciekających przed wojną.  Jednocześnie rozpoczęliśmy spontaniczne zbiórki produktów, które w naszej opinii miały szanse być dostarczone na front. W krótkim czasie objęliśmy opieką kilkadziesiąt osób (kobiety z dziećmi), zapewniając im opiekę – dach nad głową i wyżywienie.

Niezależnie, zaangażowaliśmy się przy współpracy zaprzyjaźnionych organizacji charytatywnych w zbiórki darów przeznaczonych zarówno do wysyłki na Ukrainę jak i do dystrybucji na miejscu.

Uczestniczyliśmy w działaniach m. in.  Fundacji Sztuka Wyboru poprzez wolontariat oraz poprzez bezpośrednie zakupy niezbędnych dóbr (głównie żywności i środków czystości). Nasz kolega wspomógł zbiórkę, udostępnił swoje magazyny i swój samochód ciężarowy z naczepą do transportu darów do Dorohuska. Wspieraliśmy Konwój Dobroci regularnie przewożący towary na Ukrainę i przywożący do naszego regionu uchodźców.

Jesteśmy w bliskim kontakcie z prof. Olgą Iliasz z Uniwersytetu we Lwowie, która koordynuje pomoc docierającą do mniejszych regionów i obszarów wiejskich na Ukrainie. Dzięki uruchomieniu projektu DPP zwiększyliśmy skalę naszych działań dalej wspierając wskazane wyżej i inne instytucje, jak również obejmując większą liczbę uchodźców bezpośrednią pomocą.

W ogólnym ujęciu wsparliśmy około 500-600 uchodźców w regionie poprzez zakup żywności, środków czystości, zapewnienie podstawowego sprzętu AGD oraz laptopów dla najmłodszych do nauki. Sfinansowaliśmy także koszt zakupu paliwa do celów transportu dóbr i uchodźców w obszarze działań opisanym powyżej.

Dzięki uruchomionym kanałom nadal będziemy wspierać osoby z Ukrainy wymagające pomocy.  Wiemy też, że aktualnie charakter tej pomocy zaczyna ewoluować w kierunku konieczności zapewnienia chętnym do pozostania w naszym kraju umiejętności językowych, kompetencji zawodowych oraz socjalizacji, dzięki której nie będą odczuwać wyobcowania i łatwiej staną się częścią naszego społeczeństwa.

Michał Frelichowski, RC Bydgoszcz

Fot. z arch. RC Bydgoszcz

 

Zobacz też

Koncert charytatywny dla Julki

Koncert charytatywny dla Julki

W dniu 17 listopada b.r Interact Grudziądz Centrum z pomocą swojego starszego brata – Klubu Roraty Grudziądz Centrum, zorganizował koncert…

Ciepłe buty dla 200 dzieci

Ciepłe buty dla 200 dzieci

W dniu 18 listopada 2017 odbyła się cykliczna już akcja „Ciepłe buty na zimę” zorganizowana przez Rotary Club Szczecin Center.…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.