Przez płuca do serca

Przez płuca do serca

W szerokim spektrum działań o charakterze społecznym Rotary Club Polanica Zdrój jest między innymi program poprawy jakości powietrza w Polanicy Zdrój. Naszą ambicją jest doprowadzenie do sytuacji, w której Polanica Zdrój stanie się pierwszym uzdrowiskiem bez smogu. Oczywiście aktywność Klubu jest jednym z elementów szeregu działań podejmowanych przez władze Miasta i inne organizacje zainteresowane poprawą jakości życia mieszkańców i kuracjuszy. 1 marca 2019 roku RC Polanica-Zdrój objął opieką 4 czujniki monitorujące istotne dane dotyczące jakości powietrza w naszym mieście.

Zakupu czujników dokonał nasz klubowy Kolega Kazimierz Czechowicz, który już niejednokrotnie udowodniał swoją wrażliwość społeczną i hojność dla inicjatyw, które służą ludziom i ich potrzebą. Wystarczy chociażby dodać, że poza zakupem Kolega opłacił także pierwszy rok opłaty abonamentowej związanej z serwisem czujników. Sensory, których producentem i serwisantem jest krakowska firma AIRLY (www.airly.eu) zostały zamontowane w czterech lokalizacjach w Polanicy Zdroju – Al. 1000-lecia, ul. Zdrojowa, ul. Leśna oraz ul. Łąkowa.

Wchodząc na stronę powyższą stronę można odczytać następujące dane z czujników: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz co najważniejsze dla „jakości” powietrza w uzdrowisku, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.

Mieszkańcy Polanicy oraz nasi Goście mogą stale monitorować dane zbierane przez czujniki.
Głęboko wierzymy, że nasze działanie przyczyni się do pobudzenia świadomości ekologicznej naszej społeczności lokalnej a w ostatecznym rezultacie wszyscy będziemy mogli oddychać zdrowszym powietrzem i z satysfakcją promować Polanicę Zdrój jako pierwsze uzdrowisko bez smogu. Poprawa jakości powietrza stanie się także poważnym atutem dla naszych przedsiębiorców, którzy z jeszcze większą łatwością będą pozyskiwać klientów dla swoich hoteli i pensjonatów.

Warto dodać, że poprawa jakości powietrza jest wyzwaniem dla każdego z mieszkańców Polanicy Zdrój. Dbając o jakość powietrza dajemy sobie, kuracjuszom i naszym dzieciom szansę na dłuższe i zdrowsze życie. Istnieje szereg badań medycznych, które jednoznacznie udowadniają, że zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób, a nawet i zgonów. Warto pomyśleć o następnych pokoleniach, naszych dzieci i wnuków, o których jakości życia i zdrowia my decydujemy już dzisiaj.

Być może znane polskie powiedzenie: „przez żołądek do serca”, my polaniczanie jako mieszkańcy uzdrowiska, które słynie w całej Polsce m.in. z lecznictwa kardiologicznego, powinniśmy zmienić na: „przez płuca do serca”. Wierzymy w to, że gwarantując Gościom czyste powietrze, trafimy do ich serc i tym częściej będą nas odwiedzać im więcej satysfakcji oraz zdrowia będą czerpali za spacerów po naszym pięknym uzdrowisku.

RC Polanica-Zdrój

Fot. Pixabay.com/pl

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.