Przekazanie służby w RC Toruń

Przekazanie służby w RC Toruń

W dniu 19 czerwca w Rotary Club Toruń odbyła się doroczna uroczystość zmiany Prezydenta Klubu. Tym razem miejscem imprezy było Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Rotarianie z rodzinami i przyjaciółmi – ok 55 osób – rozpoczęli od zwiedzania wystaw z oprowadzającym pracownikiem Centrum. Po zapoznaniu się z zasadami mechaniki , optyki, hydrauliki i poszerzeniu wiedzy astronomicznej, a także próbom sportowym, gdzie dzięki systemowi dźwigni i wielokrążków panie lekko przeciągały po kilku mężczyzn, udaliśmy się do restauracji Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży,  gdzie odbyła się właściwa ceremonia. Członek Senior Klubu Antoni Stawikowski zdjął łańcuch prezydencki z ramion dotychczasowego Prezydenta Igora Pawłowskiego i obciążył nim Prezydenta Elekta Ryszarda Musielaka. Po krótkich wystąpieniach Prezydentów przyszła pora na wspólną kolację. Kulminacyjnym punktem programu byłą licytacja butelki markowego wina ufundowanego przez szefa firmy Wina Świata, zaprzyjaźnionego od lat z Klubem Pana Stefana Bandrowskiego. Całkowity zysk z imprezy wzbogacił Fundusz stypendialny i pozwoli przez najbliższy rok wspomagać zdolnych i mogących pochwalić się dodatkowymi zainteresowaniami gimnazjalistów i licealistów. Od wielu lat stypendium takie co miesiąc trafia do kilkunastu osób.

Spotkanie zakończyło się jeszcze rozmowami w grupach na stojąco.

Ryszard Musielak

RC Toruń

Fot. Edward Maliszewski, RC Toruń

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.