Projekt Superformuła

Projekt Superformuła

Razem można więcej. Tą myślą kierował się Club Rotaract Szczecin zwołując w jedno miejsce, o jednej porze sporą liczbę organizacji działających na rzecz społeczeństwa. W jakim celu? Szczecińscy rotaractorzy zaczynają wdrażanie projektu Superformuła.

Club Rotaract Szczecin zaprosił na wspólne spotkanie: Rotary Club Szczecin, Lions Club Szczecin Jantar, Lions Club Szczecin Magnolia, Rotary Szczecin International, Lions Club Police. Rozmowy były bardzo konstruktywne. Każdy z przedstawicieli przedstawił swój klub i powiedział kilka słów o osiągnięciach, historii oraz profilu prowadzonych działań. Wzajemne poznanie może zaowocować w przyszłości wzajemnym wsparciem w klubowych akcjach. Głównym tematem spotkania był jednak zaproponowany przez Rotaract Club Szczecin projekt Superformuła.

Wszystko zaczęło się w Sao Paulo. To właśnie tam działacze nawiązali kontakt z filmową kolebką Hollywood, skutkiem czego, jeden z tamtejszych szpitali onkologicznych z „laboratorium” przekształcił się w komiksową krainę dla dzieci. Kroplówki zamieniono na designerskie pojemniki z logo superbohatera, ściany przemalowano na rysunkowe motywy, na półkach pojawiły się egzemplarze komiksów specjalnie stworzonych i wydanych na poczet tej akcji. Co więcej na ich podstawie nakręcono także serial animowany, który jest wyświetlany na ekranach w szpitalu w Sao Paulo. Fabuła traktuje, o bardzo dobrze wszystkim znanym superbohaterach zmagających się z nieznaną chorobą. Jest na nią tylko jeden lek – Superformuła.

Jak wykazały badania, chore dzieci zaczęły lepiej znosić chorobę. Do tej pory czuły się nieswojo w zamkniętym i kompletnie obcym im środowisku z ogromem przerażających, medycznych narzędzi. Od momentu wprowadzenia gruntownych zmian – zaobserwowano niebywałą zmianę. Młodzi pacjenci zaczęli utożsamiać się z ideą przedstawioną w komiksowych kadrach. Pojawiła się wiara w zmianę swojej obecnej sytuacji. Chore dzieci zapragnęły walczyć o swoje zdrowie i życie. Nikt inny niczym innym nie był w stanie zaszczepić w nich takiej motywacji, siły i optymizmu do zmagań z chorobą – z medycznego punktu widzenia efekty są zadziwiające.

Plan jest zatem sprawdzony. Skutek – nie do opisania w słowach. Podczas spotkania, wszyscy obecni przedstawiciele klubów, poparli realizację tej idei jednogłośnie. Obecnie Club Rotaract Szczecin nawiązał już kontakt z Brazylią. Cały czas opracowywany jest plan wprowadzenia projektu Superformuła w Szczecinie. Początkowe szacunki kosztu komiksowego przedsięwzięcia, wskazują na kwotę ok. 100 000 zł. Dlatego będzie potrzebna duża mobilizacja wielu środowisk. Wszystkie ręce na pokład! Każdy może zaangażować się w akcję i pomóc.

Kamil Żółkiewicz
Club Rotaract Szczecin

Źródło – fot. ze str.: http://thebigpicture.nl/we-like/wat-het-mooiste-wat-je-als-kinderziekenhuis-kan-doen

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.