Rotarianie z Giżycka z pomocą naturze

Rotarianie z Giżycka z pomocą naturze

Mazurskie jeziora są mocno zanieczyszczone. Rotarianie z RC Giżycko stworzyli kompleksowy plan na rzecz czystości Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt pod nazwą „Pomagajmy naturze” zakłada budowę infrastruktury pozwalającej na odbiór nieczystości płynnych z jachtów.

Głównym problemem utrzymania czystości wód jest proceder wpuszczania nieczystości z łodzi wprost do mazurskich jezior. Ta sytuacja nasiliła się szczególnie w bieżącym roku, gdy w wyniku wybuchu pandemii duża grupa Polaków nie wyjechała na zagraniczne urlopy i mazurskie jeziora przeżyły prawdziwe oblężenie.

– Żeglując z naszymi gośćmi na regatach i rejsach międzynarodowych zauważyliśmy, że jakość wody w jeziorach pogarsza się z roku na rok. W ostatnich latach jest to szczególnie widoczne. Przybyło bardzo dużo nowych, dużych luksusowych jachtów, które mają toalety ze zbiornikami nieczystości lub morskie (nieczystości spływają bezpośrednio do wody). Załogi takich jachtów raczej nie korzystają z sanitariatów w portach i marinach – informują członkowie Rotary Club w Giżycku.

W przygotowanym dokumencie autorzy podkreślają, że tylko w tym roku od początku sezonu do 24. września tylko z 1400 łódek wypompowano ścieki w Giżyckiej Ekomarinie i to w ilości 143 m3, czyli z każdej z tych łódek około 100 l ścieków, a jachty ze zbiornikami na nieczystości powinny, przy standardowym użytkowaniu, wypompować zbiorniki co najmniej raz na dwa tygodnie.

– Większość użytkowników jachtów nie korzysta z możliwości wypompowania ścieków w portach. Przyczynami takiego stanu rzeczy są, naszym zdaniem: mała ilości pomp (na naszym terenie są tylko dwie pompy, w Ekomarinie i w Giżycku i w AZS-ie w Wilkasach), koszty opróżniania zbiorników, brak jednoznacznych przepisów regulujących tą kwestię, niska świadomość ekologiczna. Dlatego w gronie członków klubu podjęliśmy decyzję o przygotowaniu kompleksowego programu działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wodniaków, stworzenie sieci stacji odbioru ścieków, doprowadzenie do zmiany przepisów dot. utylizacji ścieków z jednostek pływających na wodach śródlądowych – informuje Prezydent RC Giżycko Evelyna Jelec.

Giżycki Rotary Club chce, aby przy brzegu jeziora Wielka Popówka powstała marina służąca do odbioru nieczystości  z jachtów z zapleczem do programu montażu pomp i ciekawym miejscem do spotkań i szkoleń. Obecnie ten terem jest zaniedbany ale mógłby stać się ich zdaniem jedna z wizytówek miasta.

Jak wskazują Rotarianie, na początku należałoby uporządkować teren, wykonać drogi dojazdowe, pomosty, instalację wodną, przyłącza elektryczne. Następnie wybudować instalację odbioru ścieków (pompa, zbiornik  z przepompownią do odbioru ścieków z jednostek pływających, rurociąg z pompą tłoczną do istniejącej kanalizacji sanitarnej).

Dodatkową akcją przewidzianą w projekcie może być promocja Giżycka z wykorzystaniem światowego systemu informacyjnego Rotary. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wędkarzy Rotarianie chcą również poczynić starania w Wodach Polskich o regulację (udrożnienie) kanału Kisajno – Popówka. W tym celu członkowie RC Giżycko chcą nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, władzami samorządowymi Gmin na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Ochroną Środowiska, Informacją Turystyczną oraz firmami czarterującymi w celu opracowania strategii działań.

Chcą również skorzystać z doświadczeń Klubu Rotary Waren – Müritz, którzy mieli podobny problem z czystością jezior Pojezierza Meklemburskiego.

Według założeń finansowanie projektu miałoby pochodzić m. in. z funduszach unijnych, z fundacji oraz ze środków rotariańskich wypracowanych przez sam RC Giżycko, zaprzyjaźnione Kluby z dofinansowania przez Rotary Foundation.

Jak podkreślają Rotarianie od początku istnienia klubu zajmują się propagowaniem żeglarstwa. Ich działalność ma zasięg nie tylko lokalny, ale także i światowy. W organizowanych przez nich corocznie Międzynarodowych Rejsach Żeglarskich uczestniczy młodzież z Polski (50% uczestników) i innych krajów Europy oraz z tak odległych krajów jak Tajwan, Brazylia i USA.

– Młodzi ludzie uczą się u nas podstaw żeglarstwa, poznają historię i kulturę naszego regionu oraz zasady bezpieczeństwa na wodzie. Piękno przyrody naszych Mazur, podparte wykładami fachowców, wpływa na ich świadomość ekologiczną, co wyraźnie widać w ich zachowaniu podczas rejsu. Dzięki temu, że Rotary International ma zasięg światowy, nasze rejsy młodzieżowe i Giżycko znane są na całym świecie. W tych działaniach od wielu lat wspierają nas inne organizacje pozarządowe – informuje Prezydent Klubu Evelyna Jelec.

W Giżycku powstała także Flota Rotary „Giżycko – Polska”, skupiająca żeglarzy rotarian z całego kraju. Od blisko 20 lat co roku w rocznicę powstania klubu Rotarianie organizują Regaty o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 (Polska), Memoriał Jacka Nankiewicza – pierwszego Prezydenta Klubu Giżyckiego. W tych regatach uczestniczą żeglarze z Polski, Litwy, Niemiec, Czech i Słowacji.

Założenia projektu doskonale wpisują się w priorytety działania Rotary, z których jeden stanowi ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Plany są bardzo ambitne, jednak klub przez 18 lat swojej działalności pokazał że potrafi zrobić wiele dobrych rzeczy i pozyskiwać środki finansowe na swoje przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję że i tym razem się uda. Powodzenia.

Evelyna Jelec, RC Giżycko, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Źródło: Projekt „Pomagamy naturze” RC Giżycko 

Fot. Pixabay.com

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.