Projekt nieinwazyjnej metody leczenia dzieci

Projekt nieinwazyjnej metody leczenia dzieci

Z inicjatywy doktora medycyny Błażeja Pruszczyńskiego, nowo przyjętego członka Klubu, w dniu 19 lutego 2019 r. RC Łódź Centrum podjął się ambitnego wyzwania – przygotowania i realizacji grantu dedykowanego nie w pełni sprawnym od urodzenia dzieciom.

Dr Błażej Pruszczyński jest specjalistą w leczeniu stopy końsko-szpotawej. Jest to najczęstsza wrodzona deformacja narządu ruchu. Początkowo prawidłowa uformowana stopa, deformuje się od drugiego trymestru ciąży. Błażej stosuje nieoperacyjną metodę dr Ignacio Ponseti. Metoda ta polega na manipulacji, stopniowej zmianie ustawienia stopy i unieruchomieniu jej w opatrunku gipsowym. Zmiany gipsów dokonuje się co tydzień i ten etap leczenia trwa 4-6 tygodni. Efekty takiego leczenia są spektakularne, a przede wszystkim pozwalają uniknąć zabiegu operacyjnego. 

Twórcą tej metody jest dr Ignacio Ponseti, który pracował w na tym samym uniwersytecie, w którym Paul Harris ukończył studia prawnicze. Błażej wizytował ten uniwersytet i szkolił się u następcy i ucznia dr Ponseti.

W Polsce w 2017 r. urodziło się około 400 dzieci z tą deformacją stopy i szacunkowo tyle rodzi się każdego roku. Adekwatne, nieoperacyjne leczenie tej wady jest stosunkowo mało popularne i niedoszacowane przez publicznego płatnika. Podejmujemy w Klubie próbę upowszechnienia wiedzy na temat tej metody i skutecznego ustanowienia standardów dla jej powszechnego stosowania i refundacji. Jeśli zajdzie potrzeba wystąpimy z inicjatywą zbudowania dystryktalnego grantu pomagającego w jej stosowaniu.

15 czerwca (termin roboczy) RC Łódź Centrum planuje organizację Łódzkiego pikniku rotariańskiego propagującego tę nieinwazyjną metodę leczenia dzieci.

Włodzimierz Adamiak i dr Błażej Pruszczyński, RC Łódź Centrum

Fot. www.pixabay.com

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.