Prof. Marian Filar (1942-2020)

Prof. Marian Filar (1942-2020)

1 czerwca 2020 r. w wieku 77 lat zmarł profesor Marian Filar, wybitny prawnik karnista, były prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w przeszłości także dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz poseł na Sejm RP, prezydent Klubu Rotary Młyniec Drugi kadencji 2005/2006. Nietuzinkowy Człowiek i przyjaciel Rotary.

Profesor urodził się 6 października 1942 r. w Krośnie, ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące, a następnie Pomaturalne Technikum Górnicze w Krakowie, pracując w kopalniach węgla kamiennego. Na początku lat 60-

tych rozpoczął naukę na UMK, gdzie w 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W naszym mieście odbył aplikację sądową, zaś doktorat uzyskał w roku 1972, habilitację w 1977, a tytuł profesora w 1988 r.

Od początku lat 90. tych angażował się w działalność polityczną, był działaczem Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W latach 2007-2011 był posłem na Sejm RP, zaś w latach 1997–2001 wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.

Profesor Marian Filar aktywny był także na polu społecznym. M.in. pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia. Co dla nas szczególnie istotne – w latach 2005/2006 był Prezydentem Klubu Rotary Młyniec Drugi. Dał się poznać jako aktywny Rotarianin, zaangażowany we współpracę z Niemcami. W 2005 wyróżniony został medalem „100 Years of Rotary”.

„Marian wykładał problemy po ludzku, jasno tłumaczył zawiłości świata i prawa. Zajmował się trudnymi, prawniczymi tematami i potrafił o nich ładnie opowiadać. Szlachectwo zobowiązuje, mawiał o pracy rotariańskiej. Zasadą to kierował się także w życiu prywatnym” – wspomina Piotr Gajdus, Rotarianin zaprzyjaźniony z prof. Filarem.

Toruń uhonorował Go „katarzynką” w Piernikowej Alei Gwiazd, którą można zobaczyć na toruńskiej Starówce. Na zawsze pozostanie w naszych rotariańskich sercach.

Cześć Jego pamięci,

Rotarianie z RC Młyniec Drugi

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.