Prezydenckie przekazanie funkcji w klubach warszawskich

Prezydenckie przekazanie funkcji w klubach warszawskich
W sobotę 15.06.2019, w sali Gold Room Hotelu Holiday Inn Centrum w Warszawie, odbyło się uroczyste przekazanie funkcji w klubach Mazowsza i Podlasia, które zostało uświetnione obecnością aż 3 gubernatorów! Urzędujący Gubernator Łukasz Grochowski przekazał łańcuch rotariański obejmującej od 1 lipca funkcje Gubernator Elekt Małgorzacie Wojtas.
Był także obecny DGN Janusz Koziński – zabrakło jedynie Wojciecha Wrzecionkowskiego, gubernatora desygnowanego na rok 2021/22, który po prostu mocno się rozchorował.
DG przypominał o tym, ze najważniejsze w Rotary są kluby i ich codzienna operacyjna działalność  i dlatego serdecznie podziękował za podejmowany wysiłek przez ustępujących prezydentów a ich następcom życzył wytrwałości i dalszych sukcesów. Każdy z obecnych klubów miał okazję w kilku słowach przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia.
Nakładając gubernatorski łańcuch swojej następczyni, Małgorzacie Wojtas, Łukasz Grochowski zaznaczył, ze łańcuch ten to duża odpowiedzialność i brzemię, ale ma właśnie przypominać o ciążącej na gubernatorze odpowiedzialności za Rotary i za poszczególne kluby. Jednocześnie wyraził nadzieje, ze motto „Bądź inspiracją”, mimo iż odchodzące w przeszłość, pozostanie nadal aktualne, bo dobrze odzwierciedla ducha Rotary.
Małgorzata Wojtas, przejmująca obowiązki gubernatora przypomniała, ze mottem jej roku będzie „Rotary łączy świat”. W świecie mediów społecznościowych, komunikatorów i tak zwanych przyjaciół z Facebook’a pamiętać należy o tym, że często są to znajomości mocno powierzchniowe, natomiast prawdziwe długoletnie i sprawdzone przyjaźnie, w wymiarze lokalnym, klubowym i międzynarodowym, gwarantuje właśnie służba w Rotary.
Janusz Koziński z kolei zadeklarował swoją pomoc już teraz, mimo ze jego kadencja zacznie się dopiero za pełny rok. W swoim płomiennym przemówieniu zwrócił uwagę na rosnąca rolę kobiet w Rotary i zachęcał Kluby do tego, by do swoich szeregów zapraszać coraz więcej przedstawicielek płci pięknej, które na każdym kroku dają dowód przebojowości, pomysłowości, innowacyjności oraz niejednokrotnie większej wytrwałości i pracowitości niż mężczyźni.
Spotkanie przebiegło w bardzo optymistycznej i sympatycznej atmosferze.
Greg Gregorczyk, RC Warszawa Wilanów

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.