Poznańskie Kluby Rotary dla wsi Rytel

Poznańskie Kluby Rotary dla wsi Rytel

Na początku sierpnia tego roku, nad Polską przeszły niespotykane dotąd wichury. Skutki tego groźnego zjawiska meteorologicznego szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy położonej, niedaleko Borów Tucholskich, wsi Rytel.

Ta niewielka, zamieszkana zaledwie przez 3 tysiące osób miejscowość, została zniszczona przez żywioł – 150 domów zostało uszkodzonych, w tym wiele przez zerwanie dachu. Powalonych zostało również około 8 hektarów otaczającego wieś lasu, a także słupy elektroenergetyczne, przez co okolica została odcięta od zasilania.

Z pomocą mieszkańcom Rytla przybyło wielu ludzi dobrej woli. Oprócz najpotrzebniejszego zaopatrzenia, takiego jak żywność dla ludzi i zwierząt gospodarskich, ofiarowywane są również materiały budowlane i usługi.

Ci, którzy, ze względu na odległość, nie mogą osobiście pomagać poszkodowanym, ofiarowują wpłaty pieniężne. Tak postąpili Rotarianie z dwóch poznańskich klubów: Rotary Club Poznań oraz Rotary Club Poznań-Starówka. Oba Kluby przekazały po 2 tys. złotych na, specjalnie utworzone na ten cel konto, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic „Naszym Dzieciom” – „NAWAŁNICA”.

Kwoty te przeznaczone zostaną na pomoc mieszkańcom. Finansowanie jest pilnie potrzebne, zarówno ze względu na rozpoczęty rok szkolny, jak i na zbliżające się jesienne i zimowe chłody.

Aby dowiedzieć się więcej, jaka pomoc jest w tej chwili najbardziej przydatna, można odwiedzić oficjalny profil Facebook sołectwa Rytel pod adresem: https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Rytel-677644872348300/

Hanna Przezwicka
Rotaract Poznań

Źródła: Przy sporządzaniu artykułu wykorzystano informacje z portali www.wp.pl oraz www.tvn24.pl
Fot. ze str. http://www.rytel.torun.lasy.gov.pl/

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.