Powstał nowy klub – Rotaract Club Lublin Centrum

Powstał nowy klub – Rotaract Club Lublin Centrum

W zabytkowych wnętrzach Trybunału Koronnego na Starym Mieście w Lublinie, dnia 22 stycznia 2024 roku odbyła się uroczystość zagnieżdżenia (tradycyjna nomenklatura rotariańska); w międzynarodowych relacjach nazywana zwykle „Charter Day Ceremony” nowopowstałego Rotaract Club Lublin Centrum.

Kartę czarterową (Charter Card), czyli oficjalny dokument potwierdzający rejestrację Klubu przez Rotary International  w One Rotary Center  w Vanston (USA) z podpisem Prezydenta Rotary International – Gordona R. McInally   z kontrasygnatą  Gubernatora Dystryktu 2231 Polska Marka Wcisło został wręczony pierwszej Prezydent Rotaract Club Lublin-Centrum – Hannie Wieczorek – przez obecnych  na uroczystości:  Gubernatora Marka Wcisło i szefową struktur Rotaract w Dystrykcie 2231 – Jagodę Zmarz.

Nowy Klub liczy 21 członków założycieli (charter members). Wszyscy oni otrzymali specjalne „Diploma of Recognition” z poświadczeniem, że są członkami założycielami i z gratulacjami podpisane przez DG Marka Wcisło i Prezydenta klubu sponsorującego – RC Lublin Centrum – Mateo Karczmarczuka. Ponadto Mateo wręczył Prezydent Hannie Wieczorek insygnia klubowe tj. dzwonek ceremonialny i  ”prezydencką” zawieszkę na szyję z logo Rotary International i Rotaract.  Po tym  Hanna Wieczorek rozpoczęła swoje pierwsze oficjalne zebranie używając tych insygniów i wygłosiła swoje pierwszy przemówienie w nowej roli. Obok podziękowań i słów satysfakcji podkreśliła, że młodzi nie czekali z założonymi rękami i już po pierwszym spotkaniu preorientacyjnym  w październiku 2023 nastąpiło dynamiczne działanie. Wzięli  oni m.in. udział w głośnej społecznej akcji humanitarnej „Szlachetna paczka” i za zebrane 14.000 zł pomogli 12 potrzebującym rodzinom.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich lubelskich klubów Rotary. Asystent Gubernatora prof. dr Dariusz Matosiuk reprezentował jednocześnie RC Lublin Stare Miasto. Był obecny Prezydent RC Lublin Andrzej Kurowski, a sekretarz tego Klubu Bartosz Saulski – dawny Rotaractor – podzielił się swoimi doświadczeniami i sprezentował szereg pamiątkowych gadżetów jakie pozostały mu po jego działalności w Rotaract.  Było miło, uroczyście i obiecująco. Po uroczystości nowi Rotaractorzy udali się na swoje „narodzinowe” spotkanie integracyjne.  Miejscem spotkań Rotaract Club Lublin Centrum jest współpracująca z RC sponsorującym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Kanclerz tej uczelni  –  Jacek Lis – był także gorąco witanym gościem uroczystości.

Mateo Karczmarczuk, Prezydent RC Lublin Centrum

Fot. Krzysztof Brogowski i Jacek Telenga

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.