Poszanowanie wody to nasz cel

Poszanowanie wody to nasz cel

Grant Globalny „Rotary Hands Across Water” zakończył się dużym wydarzeniem on-line, w którym wzięło udział 375 uczestników.

Cel tego programu to zapewnienie uczniom szkół średnich i gimnazjów międzykulturowej edukacji inspirowanej tematyką wody – jej poszanowania. Cztery szkoły z Polski :

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie  sponsorowana przez RC Toruń,
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich w  Warszawie sponsorowana przez Warszawski Klub Rotariański,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 im. dr. H. Jordana sponsorowany przez RC Łódź
  • Szkoła Podstawowa  Nr 1 w  Konstancinie-Jeziorna sponsorowana przez RC Warszawa Konatancin

oraz dwie szkoły z Litwy pod patronatem  RC Warszawa Konstancin:

  • Gimnazjum Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija Vilniaus g. 43, LT-18177 Pabradė, Švenčionių sponsorowane przez RC Soleczniki
  • Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, sponsorowane przez RC Soleczniki

nawiązały bezpośrednie kontakty bilateralne ze swoimi odpowiednikami w Izraelu.

Podsumowanie dotychczasowych rezultatów odbyło się 17 marca 2021, on-line z udziałem 375 przedstawicieli szkół, klubów sponsorujących i instytucji wspierających ten projekt.  Podsumowanie merytoryczne osiągniętych rezultatów, tylko w odniesieniu do naszego  Dystryktu 2231 jest w załączeniu w formie prezentacji. Do pobrania TUTAJ

Szkoły partnerskie będą kontynuować współpracę  w kolejnych latach.

PDG Jerzy Korczyński, RC Łódź

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.