Portret Prezydenta RI 2017-18 oraz Gubernatora Dystryktu 2231 2017-18

Portret Prezydenta RI 2017-18 oraz Gubernatora Dystryktu 2231 2017-18

Ian H.S. Riseley – Prezydent Rotary International  2017/18 oraz Marian Jerzy Korczyński –  Gubernator Dystryktu 2231  2017/18 – poznaj sylwetki kluczowych Rotarian w bieżącej kadencji.

 

Ian H.S. Riseley
President Rotary International 2017-18
Rotary Club of Sandringham
Victoria, Australia

Ian Riseley, Australijczyk, zawód – księgowy, członek klubu Rotary Club of Sandringham, Victoria, Australia.

Ian H.S. Riseley jest dyplomowanym księgowym i najważniejszą osobą w firmie Ian Riseley and Co, którą złożył w 1976. Wcześniej, zanim rozpoczęła funkcjonowanie jego firma, pracował w działach audytorskich i konsultingowych w zakresie zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji rachunkowości.

Riseley był członkiem zarządów szkół, zarówno prywatnych i publicznych, członkiem Wspólnoty Grupy Doradczej miasta Sandringham i prezesem Beaumaris Sea Scouts Group. Był prezesem klubu narciarskiego „Langi-TAAN Ski Club”, a także honorowym rewidentem czy doradcą wielu organizacji charytatywnych.

Został wyróżniony nagrodą AusAID Peacebuilder Australii w 2002 roku, którą otrzymał w  dowód uznania jego pracy w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego oraz otrzymał  medal „Order of Australia” w 2006 roku za zasługi dla społeczności.

Członek Klubu Rotary Sandringham od 1978 roku. Pełnił wiele zaszczytnych funkcji: był skarbnikiem Rotray International, dyrektorem Rotray International, członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Komitetu Wykonawczego Zarządu Rotary International. Poza tym był członkiem Komitetu Rozwoju Członkostwa i jego Przewodniczącym oraz Gubernatorem Dystryktu. Otrzymał wyróżnienia za wkład w walce z chorobą Heinego Medina  (The Rotary Foundation’s Regional Service Award for a Polio-free World) oraz odznaczenie za wybitną służbę w Rotary (Distinguished Service Award).

Ian Riseley uważa, że decydujące znaczenie dla przyszłości Rotary ma partnerstwo z dużymi organizacjami i korporacjami – my dysponujemy ciekawymi programami zaangażowanych ludzi, inni dostępnymi środkami do ich realizacji, ale czynienie dobra w świecie jest celem każdego z nas. Doświadczenie zdobyte w zwalczaniu POLIO oraz fakt, ze świat wie o naszej roli w zwalczaniu choroby Heinego Medina, musimy wykorzystać w tworzeniu przyszłego partnerstwa.

W opinii Iana Riseley a „Rządy postrzegają pozytywnie Rotary i ich członków jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Powinniśmy współpracować z nimi, aby opowiadać się za pokojem i rozwiązywaniem konfliktów w taki sposób, jak w zakresie POLIO”.

Żona, Julia, jest również członkiem klubu Rotary, ale nie w tym samym klubie, co Ian i jest byłym Gubernatorem Dystryktu.

Ian i jego żona Julia mają wielokrotne odznaczenia „Multiple Paul Harris Fellows”, są darczyńcami „Major Donors”, oboje dokonali zapisów testamentowych na rzecz Rotary stając się członkami „Bequest Society”.

 

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231
2017-18
Rotary Club Łódź, Polska

Marian Jerzy Korczyński Gubernator Elekt 2017-18, pracownik naukowowo – dydaktyczny Politechniki Łódzkiej, specjalista i doradca w zakresie elektromobilności, zaangażowany w wiele projektów związanych z budową pojazdów samochodowych, infrastrukturą transportu zbiorowego oraz indywidualnego zero-emisyjnego.

Członek założyciel powojennego Rotary Club Łódź, którego historia sięga 1933 roku. W Rotary oddany głównie służący działalności humanitarnej i edukacyjnej, wielokrotny członek i Przewodniczący Komitetu Dystryktu ds. Rotary Foundation, były Prezydent Klubu, były asystent koordynatora strefowego Rotary Foundation, były asystent Gubernatora.

Żona Anna, syn Piotr (były członek RAC Łódź, Charter Member RC Łódź 4 Kultury), synowa Paulina oraz wnuczka Maja wspierają Jerzego w jego rotariańskiej służbie.

Najważniejsze cele tej służby w roku 2017-18, według Jerzego, określają: wizja i plan strategiczny Rotary, stawianie czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom społecznym, dbałość o pokój i przyjaźń oraz czynienie dobra, w wymiarze lokalnym i globalnym.

Kadencja Prezydenta RI Iana H. Riseley w roku 2017-18, przypadająca na czas służby Jerzego Korczyńskiego jako Gubernatora Dystryktu, będzie poświęcona wdrażaniu do praktyki życia codziennego 3 filarów planu
strategicznego Rotary, w skrócie:

KLUB – CHARYTATYWNOŚĆ – WIZERUNEK z hasłem przewodnim tej kadencji: „ROTARY MAKING A DIFFERENCE” – „ROTARY ZMIENIA ŚWIAT”.

W opinii Jerzego, nikt z Rotarian nie ma wątpliwości, że zmieniamy świat działając zgodnie z naczelnym przesłaniem Rotary: „Służba ponad korzyści własne”.

Gubernator Elekt jest przekonany, że wszyscy Rotarianie Dystryktu 2231 będą utożsamiać się z hasłem tematycznym roku 2017-18 i będą zmieniać otaczający ich świat w każdej, najmniejszej nawet skali. „Zsumowanie naszych działań – twierdzi – da nam obraz pozytywnych zmian w skali globalnej na koniec kadencji 2017-18. Nasze cele osiągniemy dzięki dobrze i sprawnie funkcjonującym klubom, które skoncentrują się na przedsięwzięciach humanitarnych i szeroko będą dzielić się swoim doświadczeniem z innymi”.

Gubernator Elekt kieruje do wszystkich Rotarian przesłanie o aktywne członkostwo i postawienie sobie indywidualnych celów rotariańskich. Klubom proponuje wizjonerskie spojrzenie na własne możliwości zmieniania świata, zarówno w mikroskali, jak i na szerszym forum, odważne stawianie czoła nowym wyzwaniom, planowanie swoich przedsięwzięć w taki sposób, by realizując je korzystać z bogactwa wiedzy i umiejętności oraz różnorodności zawodowej swoich członków.

„Działajmy różnie – przekonuje – czyńmy dobro w świecie, dokonujmy postępu, niech także inni powiedzą, że Rotary Zmienia Świat”.

 

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.