Pomóżmy poszkodowanym w Meksyku

Pomóżmy poszkodowanym w Meksyku

Meksyk walczy z powodziami. Huragan przechodzący w tym regionie zniszczył tysiące domów, a woda zalała domy na ogromnym obszarze. Są ofiary. Wśród pokrzywdzonych jest rodzina Joanny Michel Parra, dziewczyny przebywającej w Kielcach w ramach Rotariańskiej Wymiany Młodzieży.

Joanna mieszka w miejscowości Culiacan, która należy do miejsc najbardziej zniszczonych. Meksykanka gościła 24 września na spotkaniu naszego Klubu i krótko omówiła sytuację w jakiej znaleźli się jej bliscy. „ Babcia, która mnie wychowywała straciła wszystko. Brakuje żywności, koców, odzieży”. Po krótkiej naradzie kieleccy Rotarianie postanowili przekazać kwotę 2.000 dolarów na pomoc dla rodziny Parra. Absolutnie zaskoczona Meksykanka rozpłakała się łzami szczęścia. Informacja o wsparciu szybko dotarła do Meksyku. Ojciec Joanny napisał:

Buenos días,
Agradecemos de todo corazón lo que estan haciendo por nuestra familia y por nuestro país, les enviamos un fuerte abrazo a toda la familia Olejarz, a los Clubes Rotario, a los compañeros de escuela y amigos de Joanna y sobre todo a nuestro país hermano Polonia, no hay palabras para agradecer todo lo que estan haciendo. Bendiciones.

Dzień dobry,
„Z całego serca dziękujemy za to, co robicie dla naszej rodziny i naszego kraju, bardzo serdecznie dziękujemy całej rodzinie Olejarz, (rodzina w której jest Joanna – przypis własny) klubom Rotary, kolegom z klasy i znajomym Joanny, a zwłaszcza naszej siostrzanej Polsce, nie ma słów, aby podziękować za wszystko, co robicie. Błogosławieństwa”.

Arturo Michel Perry

Rotary Klub Kielce zwraca się apelem do Koleżanek i Kolegów z polskich klubów Rotary o przyłączenie się do akcji . Wpłaty prosimy kierować na nasz rachunek:

89 1020 2629 0000 9502 0130 1308 w PKO BP  oddział 1 Kielce
z dopiskiem: Pomoc dla Meksyku.

Z pozdrowieniem

Marcin Krzemiński
Prezydent Klubu Rotary Kielce

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.