Pomoce dydaktyczne dla polskich dzieci z Kołomyi

Pomoce dydaktyczne dla polskich dzieci z Kołomyi

Rotary Club Zamość od lat opiekuje się dziećmi, które uczęszczają do Polskiej Sobotniej Szkoły imienia St. Vincenza przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi. Rotarianie finansują remonty szkoły i realizują wiele innych przedsięwzięć ważnych dla funkcjonowania Towarzystwa Kultury Polskiej.

Podczas wspólnych wyjazdów Rotarian z naszego Dystryktu do Kołomyi dowiedzieliśmy się od Dyrektor szkoły, Pani Stanisławy Padkowskiej-Kolysenko, że dzieciom brakuje sprzętu komputerowego potrzebnego do nauki zdalnej.

Z inicjatywy Koordynatora ds. Pomocy Ukrainie Ryszarda Łuczyna (RC Zamość Ordynacki) i członków Komitetu Koordynacyjnego – Dariusza Marciniewicza (RC Zamość Ordynacki), Andrzeja Górskiego (RC Zamość Ordynacki), Artura Suskiego (RC Zamość Ordynacki) – przy poparciu Gubernatora Dystryktu 2231 Piotra Jankowskiego, Prezydent RC Chełm Grażyna Dzwonnik przygotowała stronę finansową dla zakupienia sprzętu komputerowego. Łącznie zakupiliśmy 31 laptopów wraz z akcesoriami, a także nowoczesną tablicę interaktywną do prowadzenia zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym.

W ramach kolejnego konwoju pomocy humanitarnej dostarczyliśmy pomoce dydaktyczne do Polskiej Sobotniej Szkoły imienia St. Vincenza przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi, a ponadto żywność do Centrum Wolontariatu „Lokomotiv” w Kołomyi.

Przekazanie pomocy dydaktycznych odbyło się 17 marca 2023 r. Uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły przygotowali program artystyczny, deklamowali wiersze, śpiewali polskie piosenki. Dzieci były ubrane w tradycyjne polskie stroje ludowe. Podczas uroczystości byli także obecni nieliczni Polacy.

W przekazaniu pomocy dydaktycznych brali udział Koordynator ds. Pomocy Ukrainie i Przewodniczący ICC Polska-Ukraina Ryszard Łuczyn, Prezydent RC Chełm Grażyna Dzwonnik, Prezydent RC Zamość Elżbieta Szymańska, Edyta Panas (RC Zamość), Robert Nowosad (RC Zamość), Rafał Pasieka (RC Zamość), Bogdan Szymański (RC Zamość), Andrzej Górski (RC Zamość Ordynacki), Dariusz Marciniewicz (RC Zamość Ordynacki), Zdzisław Wójcik (RC Zamość Ordynacki), Wojciech Majchszycki (RC Poznań).

Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.