Pomoc w czasie pandemii

Pomoc w czasie pandemii

Ogólnopolska akcja polskiego Dystryktu Rotary „Sprzęt do tlenoterapii w walce z COVID-19” to nie jedyny przykład tego, jak polskie kluby Rotary odpowiedziały na stan istniejącej pandemii. Wiele klubów realizuje indywidualne, znaczące projekty.

Dzięki rotariańskim akcjom udowadniamy, że jesteśmy prawdziwymi liderami w swoich społecznościach: trafnie identyfikujemy potrzeby lokalnych szpitali, placówek opiekuńczych, mieszkańców i sprawnie dostarczamy niezbędny sprzęt lub organizujemy odpowiednie działania. Potrzeby są różne. Oto niektóre przykłady różnorodnych akcji klubów Rotary w naszym Dystrykcie:

Dostawy profesjonalnego sprzętu ochrony indywidualnej: maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawice – przekazywane szpitalom lub zakładom opiekuńczo – wychowawczym zorganizowały m.in. RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, RC Białystok, RC Gdańsk Centrum, RC Jelenia Góra, RC Kraków, RC Kraków Zamek Niepołomice, RC Koszalin, RC Kielce, RC Łódź, RC Łódź Centrum, RC Młyniec Drugi, RC Warszawa City, RC Wrocław, RC Wrocław Panorama, RC Zamość Ordynacki.

Maseczki materiałowe wielokrotnego użytku – dostarczyły m.in. RC Szczecin International, RC Kraków Wyspiański, RC Łódź Centrum. Na uwagę zasługuje akcja zainicjowana przez członków RC Olsztyn – kolegę Ireneusza Iwańskiego i dr Łukasza Grabarczyka, dzięki której do polskich miast trafiły bezpłatnie materiałowe maseczki. Klub RC Biała Podlaska także przeprowadził akcję bezpłatnego rozdawania maseczek mieszkańcom swojego miasta.

RC Elbląg Centrum przekazał dla jednoimiennego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II środki finansowe w wysokości 10 tys. zł na zakup profesjonalnego sprzętu ochrony indywidualnej.

Dokonano zakupów sprzętu wskazanego przez szpitale – m.in. RC Łódź (respirator mobilny AHP300ISO), RC Szczecin International (termometry bezdotykowe Visiofocus PRO 06480, kompletne łóżko szpitalne z materacem), RC Gdańsk-Sopot-Gdynia (bronchoskop z wymiennymi końcówkami), RC Koszalin (m.in. komplety pościeli, pojemniki do transportu biologicznego, wkłady lodówkowe), RC Wrocław (autoklaw do sterylizacji maseczek).

Wiele z klubów sponsoruje dostawy posiłków do szpitali lub drobne upominki przekazane dzieciom lub osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – m.in. RC Elbląg Centrum, RC Olsztyn Varmia, RC Warszawa Konstancin.

W odmienny sposób postanowił podejść do organizacji pomocy RC Zamość, który wspólnie z Zarządem Miasta Zamość, w ramach akcji „Zamość na zdrowie” zorganizował zbiórkę pieniędzy dla wsparcia zamojskiej Służby Zdrowia.

Rotaract Polska zorganizował dużą akcję ZdolniZdalni – zbiórkę sprzętu do nauki zdalnej (laptopy), którą prowadzi razem z Play oraz chętnymi klubami Rotary w Polsce. Kluby z naszego Dystryktu wspierają tę akcję lub prowadzą analogiczne działania – na obszarze lokalnym, jak np. RC Olsztyn.

To oczywiście nie wszystkie akcje, ale już na ich podstawie wyłania się obraz różnorodności i mnogości działań podejmowanych przez kluby Rotary.

Jako członkowie Rotary możemy być dumni, że celująco zdaliśmy i zdajemy każdego dnia egzamin ze służby naszym lokalnym społecznościom w tym wyjątkowym czasie pandemii.

DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International

Fot. pixabay.com

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.