Rotary z A Demand For Action i Flexbuss dla Ukrainy

Rotary z A Demand For Action i Flexbuss dla Ukrainy

3 marca 2022 roku z Zamościa wyjechał do Szwecji autokar z około 50 uchodźcami z Ukrainy. To w większości kobiety i dzieci z różnych stron Ukrainy. W większości byli to uchodźcy którzy przybyli tu wcześniej, jak ci którymi zajmował się RC Chełm lub inni, którzy dotarli do nas bezpośrednio z granicy, po kontakcie z koordynatorami pomocy.

Wszystko zorganizowane jest przez szwedzką fundację „A Demand For Action” oraz firmę transportową „Flexbuss” z którymi to instytucjami nawiązała kontakt i na pierwszym etapie koordynowała naszą współpracę Ilona Nowacka z Rotary Club Elbląg Centrum. Akcja odbywa się przy udziale Dystryktu Rotary Polska D2231.

Szwedzka ekipa jadąc tutaj przywiozła wiele dóbr, które niebawem pojadą dalej. Dary złożone zostały w udostępnionych nam magazynach firmy „Metbud” pana Mirosława Bereżańskiego, a przeładunek zawdzięczamy wspaniałej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Chwilę później dotarły liczne dary z Portugalii. To tamtejsi Rotarianie skierowali do nas pomoc, zgromadzoną przez władze niewielkiej miejscowości o nazwie Trofa. Tu także nieocenieni byli nasi „mundurowcy”. Napływają kolejne transporty, liczymy więc na dalszą ich pomoc. O czym napiszę pewnie wkrótce.

Dziękujemy wszystkim za szybką reakcję i chęć pomocy. Pewnie najpiękniejsze podziękowanie będą już „tam”,  a do nas dotrą jedynie przez pośredników.

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.