Pomoc dla ukraińskich uchodźców

Pomoc dla ukraińskich uchodźców

W  punkcie recepcyjnym w Łodzi przebywa 70 osób z Ukrainy. Są to głównie matki z dziećmi. Opiekuje się nimi STOWARZYSZENIE MISSIO QUOTIDIANA. My, Rotarianie pomagamy im od kilku lat, w zależności od bieżących potrzeb. Fundusze pozyskane z grantu z naszym wkładem w kwocie 53 300 zł okazały się niezmiernie dużym wsparciem w organizacji pomocy humanitarnej dla tej grupy uchodźców.

Środki pozyskane z tego projektu pozwoliły na rozwiązanie problemów mieszkaniowych, sanitarnych, żywnościowych i komunikacyjnych Pozwoliły również przyspieszyć i wspomóc proces adaptacji do życia w naszym mieście.

Nasz projekt pomocy rotariańskiej był realizowany w następujący sposób:

  • Podczas przyjmowania uchodźców dostawali od nas tak zwany „pakiet startowy”, były to podstawowe środki czystości, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, ręczniki itp.
  • Dofinansowywaliśmy transport podopiecznych punktu do ośrodków pomocy lekarskiej, urzędów itp. (najczęściej na wizyty do lekarzy, ambulatoriów) co dawało tym straumatyzowanym osobom poczucie opieki i bezpieczeństwa.
  • Część środków przeznaczyliśmy na zakup sprzętu komputerowego w celu nauki i poszukiwania pracy co dało wymierne korzyści.
  • Pięciu rodzinom kobiet z dziećmi załatwiliśmy zakwaterowanie w mieszkaniach. Część środków została też przeznaczona na zakup żywności.

Dziękujemy wszystkim Rotarianom, którzy zaangażowali się w projekt. Ogromne podziękowania należą się również całemu zespołowi DRG, który swą pomocą i radą aktywnie współdziałał przy wypełnianiu grantowych wniosków. Dziękujemy i mamy nadzieje do następnego projektu.

Marcin Jaszyk, RC Łódź

Fot. z arch. RC Łódź

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.