Pomoc dla Australii

Pomoc dla Australii

Polscy Rotarianie nie pozostali obojętni na to, co dzieje się w Australii. Gubernator Dystryktu Małgorzata Wojtas objęła patronatem akcję zbiórki środków na rzecz Australii zapoczątkowaną przez RC Warszawa Józefów. Łącznie zebrano 6 tys dolarów australijskich. 

Jako Rotarianie zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Tym razem były to ofiary pożarów, które dewastują Australię od września 2019. Wszyscy znamy doniesienia o bilansie strat, który jest tragiczny dla ludzi oraz fauny i flory tego kontynentu.

Rotarianie z Australii starają  się zapewnić wsparcie potrzebującym rodzinom, które zostały poszkodowane w wyniku pożarów. Na stronie Rotary Australia World Community Service – RAWCS (https://rawcs.org.au/) uruchomiono możliwość przekazywania darowizn na rzecz poszkodowanych w Australii. Ian Riseley RI Past President w jednym ze swoich postów podziękował za wpłaty, które wpływają z całego świata.

Jeden z polskich klubów – RC Warszawa Józefów wraz z klubem Rotaract – RAC Warszawa natychmiast zdecydowały zaangażować się w pomoc dla Australii. Kolega Robert Tondera  – członek RC Warszawa Józefów postanowił zorganizować aukcję obrazu „Beauty and the Beast” PIĘKNA I BESTIA – namalowanego specjalnie na tę akcję przez Martynę Domozych. Aukcja miała miejsce 11 stycznia 2020 po spektaklu w Warszawskim Teatrze Rampa. Na przedstawienie to zaproszono wielu Rotarian z Polski. Z sali została zebrana kwota 4480 zł. Dodatkowo  kolega Rafał Misztalski z Warszawskiego Klubu Rotariańskiego wylicytował obraz za kwotę 4500 zł a następnie przekazał obraz naszemu Dystryktowi do ponownej licytacji. Finalnie tego wieczoru została zebrana kwota 9000 zł.

W kolejnych dniach odbyła się otwarta akcja dla klubów i Rotarian. Każdy kto chciał wspomóc ten szczytny cel mógł wpłacić środki na konto RC Warszawa Józefów. Podczas akcji zebrano 6 tys dolarów australijskich. RC Warszawa Józefów przekaże uzyskane środki na konto wskazane na stronie Rotary Australia World Community Service jako darowiznę Dystryktu 2231 z Polski.

Na zdjęciu: Obraz „Piękna i Bestia” autorstwa Martyny Domozych. Fot. z arch. RC Warszawa Józefów

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.