Pomagamy uchodźcom

Pomagamy uchodźcom

Od wiosny 2022 Rotary Club Szczecin przyjął pod swoje skrzydła grupę uchodźców z Ukrainy – kobiet z dziećmi. W obecnej chwili pod opieką klubu znajduje się około 40 osób. W ostatnim czasie docierały do nas informacje, że pojawiają się problemy natury emocjonalnej głównie wśród dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że konieczne jest zapewnienie im wsparcia psychologicznego aby jak najlepiej pomóc im zaaklimatyzować się w naszym kraju. Praca z psychologiem polega na początek na rozpoznaniu problemów z jakimi zmagają się pacjenci a następnie na dostosowaniu postępowania psychologicznego przez specjalistę. Zależało nam również na tym żeby psycholog współpracujący z naszymi uchodźcami był ukraińsko-języczny tak aby zapewnić im jak najbardziej komfortowe warunki do pracy. Informacje, które uzyskujemy zwrotnie od opiekunów dzieci wskazują, ze postęp jest zauważalny i mówią, że taka pomoc była bardzo potrzebna.

Rotary Club Szczecin, zapewnia swoimi działaniami pomoc grupie uchodźców z Ukrainy. Każdego miesiąca pojawiają się inne potrzeby. W ostatnim czasie niezbędny był zakup zimowych ubrań i butów dla naszych podopiecznych. Niezmiennie zapewniamy zakwaterowanie oraz zakup wszelkich środków zarówno spożywczych jak i przemysłowych czy higienicznych do prowadzenia normalnego życia. Finansowaliśmy również zakup obiadów szkolnych dla dzieci. Jednym z najważniejszych zadań należących do naszego klubu jest również zapewnienie opieki medycznej dla podopiecznych. Pod opieką klubu pozostaje nadal około 40 osób. W swoich działaniach staramy się również pomóc uchodźcom w przystosowaniu się do życia w Polsce w dłuższej perspektywie czasowej.

Anna Melka, RC Szczecin

Fot. z arch. RC Szczecin

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.