Polsko-Francuskie spotkanie w Ziębicach

Polsko-Francuskie spotkanie w Ziębicach

Na zaproszenie Rotary Clubu Ziębice w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2018 roku gościliśmy w Ziębicach 6. osobową delegację Klubu Rotary z miejscowości Mortagne et Perche (Normandia) we Francji. Delegacji przewodniczyła Prezydent Klubu RC Mortagne Pani Isoline Forget.

Wraz z Nią przybyli inni członkowie klubu – Joël Lenoir oraz Gilles Gallet.

Podczas oficjalnego spotkania obu delegacji doszło do podpisania deklaracji o współpracy naszych klubów. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, który wsparł ideę nowo nawiązywanych kontaktów międzynarodowych. Delegacja RC Ziębice i Burmistrz zostali zaproszeni w przyszłym roku do złożenia wizyty w Mortagne.

Inicjatorem i pomysłodawcą nawiązania kontaktów był Gilles Gallet z RC Mortagne aktualnie generał brygady w stanie spoczynku. Gilles Gallet pracował w dyplomacji francuskiej w Warszawie  i trzykrotnie przebywał w Polsce,  łącznie przez 7 lat. Bardzo dobrze włada językiem polskim co bardzo ułatwia nasze kontakty.

Goście odwiedzili muzeum oraz centrum informacji turystycznej w Ziębicach. Byli w Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich oraz w Srebrnej Górze. W Srebrnej Górze zwiedzili fort Donjon oraz zostali powitani przez Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza.

Nasze koleżanki klubowe przygotowały niespodziankę w postaci spotkania andrzejkowego z tradycyjnym laniem wosku. W spotkaniu wzięła także udział Prezydent RC Polanica Zdrój – Dorota Strug.

Kolega klubowy Mieczysław Fluder zorganizował spotkanie w Muzeum Gazownictwa w oraz Galerii Techniki w Paczkowie. Była to wyjątkowa wycieczka w przeszłość.

Na zakończenie wizyty spotkaliśmy się na Rynku wrocławskim gdzie trwał Jarmark Bożonarodzeniowy, a następnie w Narodowym Forum Muzyki wspólnie obejrzeliśmy spektakl zaprezentowany przez Narodowy Balet Rosyjski.

Ten krótki wspólnie spędzony czas dał nam szansę na pokazanie wielu elementów polskiej kultury, historii i obyczajów. Robimy to po to by nasza wspólna Europa brzmiała bardziej swojsko choć międzynarodowo i jak zawsze rodzinnie w duchu rotariańskich idei.

Ryszard Nowak
Prezydent RC Ziębice

Tekst i fot. ze str. https://rotary-ziebice.pl/

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.