Polscy Rotarianie odwiedzili Włochy

Polscy Rotarianie odwiedzili Włochy

Przedstawiciele RC Zamość Ordynacki Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski w dniach 7-9 czerwca 2022 roku odwiedzili RC Urbino (Włochy). Takie kontakty trwają już od wielu lat, bo to właśnie RC Urbino w 2013 roku było inicjatorem organizowania konferencji ROTARY-UNESCO jakie odbyły się w Urbino, Stambule, Florencji i w Zamościu.

Celem wizyty było złożenie podziękowań za pomoc jaką rotarianie z Urbino przekazali poprzez Zamość Ukrainie. Nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia. Goszczący nas klub przeniósł dzień swojego spotkania, zaprosił gości związanych ze zbieraniem darów i przygotował wyjątkową uroczystość. Były więc hymny Włoch, Polski, Unii i Rotary, państwowe flagi i ważne wystąpienia, a całość prowadził Prezydent Andrea Paolinelli.

Zaproszeni goście to, oprócz nas, właściciele aptek i członkowie Obrony Cywilnej z Fano, czyli ważni udziałowcy zbiórki i transportu darów do Polski. Swoim przyjazdem zaszczycił nas także PDG D-2090 Italia (Abruzzo-Marche-Molise-Umbria) dott. Mauro Bignami z małżonką. To w sposób szczególny podkreśliło znaczenie i rolę kontaktów pomiędzy Dystryktami Włoch i Polski, pomiędzy RC Urbino i RC Zamość Ordynacki.

Mogliśmy więc podziękować za organizację transportu darów bezpośrednio jej twórcom, a przede wszystkim całemu klubowi Urbino. My także, właściwie Anna, otrzymała certyfikat – dyplom zasługi – uznający Jej rolę w organizacji tego przedsięwzięcia z naszej strony. Spotkało Ją też wyróżnienie, bo oto mogła wpiąć znaczek Rotary, kandydatowi do klubu wstępującemu właśnie w tym dniu.

TREŚĆ: Dyplom zasługi dla Anny Kaczmarczyk, Past Prezydent Rotary Club Zamość Ordynacki
za cenną współpracę oferowaną w dostawie sprzętu ratownictwa medycznego – podarowanego przez Rotary Clubs Ancona Conero, Pesaro Rossini i Urbino – na rzecz narodu ukraińskiego podczas rosyjskiej  inwazji w 2022 r.

Anna wpina znaczek Rotary nowo przyjętemu Rotarianinowi.

 

Oczywiście rozmawialiśmy też o kolejnej konferencji ROTARY-UNESCO o czym napiszę pewnie w osobnej informacji. Spotkanie udowodniło nam naocznie jak ważne są kontakty międzyklubowe, jak ważne jest odpowiedzialne traktowanie partnerów i oczywiście osobiste związki poparte sympatią i przyjaźnią. To właśnie jest podstawą Rotary i tylko to umożliwia rozwój naszej organizacji.

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.