Polio i granty, czyli Seminarium Rotary Foundation

Polio i granty, czyli Seminarium Rotary Foundation

14 listopada 2015 w grudziądzkim Hotelu Rudnik odbyło się dwudniowe Seminarium Rotary Foundation. Uczestnicy tego wydarzenia mogli w praktyce dowiedzieć się jak przygotować aplikacje grantowe i zarządzać nimi, posłuchać o już zrealizowanych projektach oraz o tym jak istotne są donacje Klubów na Rotary Foundation.

Gubernator Barbara Pawlisz powitała uczestników wydarzenia i przedstawiła najważniejsze cele na kadencję 2015/2016 w zakresie Rotary Foundation. DG wręczyła listy gratulacyjne Klubom, które dokonały największych wpłat na fundusz Polio w kadencji 2014/2015. Były to RC Kyiv, RC Łódź i RC Szczecin Center. Były także specjalne wyróżnienia za wysokość wpłaty na członka Klubu. Tutaj listy gratulacyjne otrzymały RC Warszawa City, RC Łódź i RC Odessa.

O bilansie otwarcia kadencji 2015/2016 oraz o grantach i celowym Funduszu Dystryktu (DDF – District Designated Found) opowiedział Marian Jerzy Korczyński DGN D2231. Na temat zarządzania Grantami mówił Mieczysław Maciążek – Przewodniczący Podkomitetu ds. Zarządzania Grantami (District Stewardship Committee).

O działaniach na rzecz Polio, pozyskiwaniu środków oraz konieczności wspierania działań Rotary Foundation przez Kluby – mówił Piotr Figurski, Przewodniczący Podkomitetu ds. Polio. Wykład na temat Polio Plus – problemów krajów endemicznych i powracających przypadkach zachorowań wygłosił Hennadii Kroichik, DGE 2232.

Temat grantów dystryktalnych i globalnych oraz potrzebę większej aktywności klubów omówił Janusz Lisiecki Przewodniczący Podkomitetu ds. Grantów. Przedstawiciele klubów przedstawili przykłady zrealizowanych grantów oraz pomysły na realizację nowych inicjatyw.

Gościem Seminarium był Paweł Janczarski (Alpinista) z RC Wrocław Centrum, który opowiedział o swojej pasji zdobywania korony Ziemi. Kończąc spotkanie szkoleniowe Gubernator Barbara Pawlisz podziękowała Piotrowi Figurskiemu, Przewodniczącemu Podkomitetu ds. Polio, który był głównym organizatorem tego wydarzenia w imieniu Gubernatora.

Całodzienne szkolenie zakończyło się wspólną kolacją, uświetnioną występami artystów operowych, podczas której odbyły się licytacje prac malarskich oraz weekendu w Berlinie.

Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum
Fot. Karol Otto

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.