Podziękowanie Przewodniczącego ICC Polska-Francja

Podziękowanie Przewodniczącego ICC Polska-Francja

ICC Polska-Francja

W nowym roku rotariańskim (2023-2024) w przewodniczeniu  Komitetu ICC Polska-Francja zastąpi mnie Piotr Metzler (RC Kraków). Komitet Polska-Francja został pobudzony do działania, kilka akcji udało nam się świetnie, inne powoli nabierają tempa, a pewnie pojawią się nowe zamierzenia. To wszystko było możliwe niemałej dzięki pracy Rotarian z polskich i francuskich klubów.

Dziękuję wszystkim za udział w pracach Komitetu, za pomoc, za entuzjazm w działaniach na jego rzecz i stałe zaangażowanie, dzięki któremu mogliśmy wspólnie tyle osiągnąć.

Włodek Bentkowski
RC Zamość Ordynacki

 

CIP France-Pologne

Drodzy Przyjaciele w Rotary,

Ostatnie kilka lat CIP France-Pologne i ICC Polska-Francja upłynęły pod znakiem ożywionych kontaktów. Było tak pomimo COVID i wojny w Ukrainie. Może właśnie te dwie okoliczności spowodowały, że my Rotarianie, byliśmy bardziej zjednoczeni. Podjęte zostały wspólne programy dla naszych społeczności ale też dla Ukrainy. Zaangażowanie francuskich Rotarian było olbrzymie. Przez mój klub w Zamościu przetoczyły się wielokrotnie transporty żywności, sprzętów medycznych, ubrań. Były też środki finansowe, za które kupiliśmy najpotrzebniejsze w Ukrainie rzeczy.

To wszystko odbywało się z pomocą obu Komitetów i jest dowodem jak bardzo są one przydatne. Wiem że dalsza współpraca będzie trwać dzięki zaangażowaniu francuskich i polskich Rotarian. Moja kadencja w przewodniczeniu Komitetowi po stronie polskiej dobiegła końca. Przez ostatnie lata, dzięki Komitetowi, poznałem wspaniałych ludzi. To dzięki wam, francuskim Rotarianom udało się rozwinąć działalność na kilku polach. Dziękuję za wasz czynny udział w pracach Komitetów. Szczególne podziękowania składam też mojej odpowiedniczce po stronie francuskiej Rtn. Marguerite Szyc i Specjalnej Przedstawicielce Gubernatora D 1660 Rtn. Magdalenie Jamroz.

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

 

Pologne Chers Amis de Rotary,

Ces dernières années, le CIP France-Pologne et l’ICC Pologne-France ont été marqués par des contacts animés. Cela a été le cas malgré la période de COVID et la guerre en Ukraine. S’étaient sans doute ces deux circonstances ont fait que nous, Rotariens, étions plus unis. Des programmes communs ont été lancés pour nos communautés mais aussi pour l’Ukraine. L’engagement des Rotariens français a été énorme : de nombreux transports de nourriture, d’équipements médicaux et de vêtements ont traversé mon club à Zamość. Avec des fonds financiers , nous avons acheté les choses les plus nécessaires en Ukraine. Tout cela s’est fait avec l’aide des deux Comités et prouve à quel point ils sont utiles. Je sais que la coopération continuera grâce à l’engagement des Rotariens français et polonais. Mon mandat à la présidence du Comité du côté polonais est terminé. Au cours des dernières années, grâce au Comité, j’ai rencontré des gens formidables. C’est grâce à vous, Rotariens français, que nous avons réussi à développer des activités dans plusieurs domaines. Je vous remercie pour votre participation active aux travaux des Comités. Je tiens également à remercier tout particulièrement mon homologue du côté français Marguerite Szyc et la Représentante Spéciale du Gouverneur D 1660 Magdalena Jamroz.

Avec mes salutations rotariennes

Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.