Pamięci Szarych Szeregów

Pamięci Szarych Szeregów

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
Ks. kard. Stefan Wyszyński

24 września 2021 roku przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 1 odbyła się uroczystość symbolicznego odsłonięcia nagrobka poświęconego hm. Tadeuszowi Kozłowskiemu ps. „Jan” – pierwszemu komendantowi tajnej Chorągwi ZHP Szarych Szeregów w Lublinie (1939-1941), zamordowanemu w Auschwitz 23 września 1941 r. oraz ponownego odsłonięcia pomnika 2 „Szare Szeregi są wśród nas” wzbogaconego o cokół z napisem o treści: W hołdzie Harcerzom Szarych Szeregów, Żołnierzom Armii Krajowej, Członkom Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Lublin.  Zdarzenie stanowiło zamknięcie obchodów XXX rocznicy powstania Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 100. rocznicy powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz uczczenie 80. rocznicy tragicznej śmierci hm. Tadeusza Kozłowskiego.

Inicjatorem postawienia cokołu 3 , jak i symbolicznego nagrobka był przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia, Stanisław Dąbrowski – czł. RC Lublin Centrum, który zapoznał zebranych z sylwetką komendanta Kozłowskiego 4 . Jak zwykle – dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież, w tym zuchy i harcerze stanęli na wysokości zadania przygotowując piękną oprawę scenograficzną i wzruszający montaż słowno-muzyczny poświęcony Szarym Szeregom, który zainspirował gości do licznych wystąpień podkreślających walory patriotyczno-wychowawcze przedstawienia. Po części oficjalnej członkom Stowarzyszenia wręczone zostały okolicznościowe Dyplomy XXX-lecia przyznane przez Zarząd Główny, a także okolicznościowe wydawnictwa Chorągwi Lubelskiej wydane z okazji ww. rocznic – przygotowane przez naszego Kolegę Klubowego Stanisława Dąbrowskiego, a sfinansowane przez RC Lublin Centrum i Juliana Maharego. Kończąc spotkanie głos zabrał Dh hm. Stanisław Dąbrowski, który podziękował członkom Zarządu Stowarzyszenia i dyrekcji Szkoły za krótką, ale bardzo owocną współpracę i przekazał pozdrowienia od nieobecnych szaroszeregowców m.in. od red. Leszka Gzelli – uczestnika Powstania Warszawskiego, Past Gubernatora, członka RC Lublin.

Stanisław Dąbrowski, RC Lublin Centrum

Fot. z arch. Stanisława Dąbrowskiego

1 27 września szkoła obchodzi święto Patrona Szkoły: Szarych Szeregów.
2 Pierwsze odsłonięcie pomnika bez cokołu miało miejsce 27.09.2008 r. Cokół, jak i symboliczny nagrobek ufundowali członkowie Stowarzyszenia ze składki celowej.
3 Sam pomnik powstał w 2008 r. z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Dh. hm. Grażyny Daniewskiej –wiceprzewodniczącej Oddziału Stowarzyszenia.
4 KOZŁOWSKI Tadeusz Eugeniusz (1904-1941), ps. Jan, por. WP, harcmistrz (1935). Urodzony 1.07.1904 w Lublinie. W ZHP od 1917 r., członek II LDH im. Zawiszy Czarnego przy Gimnazjum im. S. Batorego w Lublinie (1917-21), członek VII LDH im. A. Małkowskiego przy Szkole Kolejowej w Lublinie (1921-23), przyboczny w III KDH przy Państw. Szkole Mierniczej i Drogowej w Kowlu w 1923 r., zastępca i drużynowy IV KDH im. Stefana Czarnieckiego przy Szkole Technicznej w Kowlu (1923-24), drużynowy II KDH im. J.Poniatowskiego przy Szkole Kolejowej w Kowlu (1924-25), członek komendy, skarbnik, przyboczny komendanta Hufca w Kowlu (1925-27). Po uzyskaniudyplomu technika jesienią 1927 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Jesienią 1928 powrócił do rodzinnego Lublina i podjął pracę, jako technik drogowo-wodny w Zarządzie Miasta. Zastępca komendanta Lubelskiej Chorągwi (1930-32); komendant Hufca Lublin Powiat (1932-33); przyboczny komendanta Lubelskiej Chorągwi; kierownik Wydziału Organizacyjnego KCh (1933-36), p.o. komendanta Lubelskiej Chorągwi (1936), komendant Chorągwi (VI 1936- V 1938). 10 czerwca 1939 mianowany na wypadek wojny Komisarzem Pogotowia Harcerskiego w Lubelskiej Chorągwi ZHP. W sierpniu zmobilizowany do 8. pp. Legionów w Lublinie. Po 9 września ewakuował się z pułkiem w kierunku granicy rumuńskiej; brał udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim; dostał się do niewoli rosyjskiej, z której uciekł i powrócił do okupowanego przez Niemców Lublina. Pod koniec październik 1939 r. przyjmuje od GKH nominację na komendanta Chorągwi. W dniu 31.03.1941 r. „Jan” otrzymuje wezwanie do Schulzpolizei, gdzie zostaje aresztowany. Po śledztwie w siedzibie gestapo „Pod Zegarem” zostaje osadzony na Zamku Lubelskim. 5 kwietnia 1941 wywieziony do Auschwitz (nr obozowy 14 766). Zagazowany i spalony 23.09.1941 r.

Zobacz też

Konferencja „Sztuka nadziei”

Konferencja „Sztuka nadziei”

W dniu 13 marca 2024 roku w Łodzi odbyła się konferencja dla młodzieży szkół średnich zorganizowaną przez Zuzannę Płuciennik oraz…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.