Ostatnie pożegnanie PDG Aleksa Kożenkina

Ostatnie pożegnanie PDG Aleksa Kożenkina

3 stycznia 2019 roku odszedł na wieczną rotariańską służbę wspaniały człowiek Aleks Kożenkin (RC Kijów) Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 2014-2015. 

W czasie swojej kadencji Aleks doprowadził do organizacji Dni Rotary w Polsce i na Ukrainie oraz akcji Dnia Polio która przyczyniła się do znaczącego wzrostu wpłat do Fundacji Rotary (prawie 50 tys. USD). Sukcesem jego kadencji było także utworzenie nowych Komitetów Międzykrajowych (ICC) i imponujący wzrost wyników ich pracy (m. in. ICC Ukraina-Izrael) a także wznowienie działalności Komitetu Polio Plus na Ukrainie.

Jego Gubernatura przypadła w bardzo trudnym okresie. Aneksja Krymu i wojna na Donbasie stworzyła wiele problemów w działalności miejskich Klubów Rotary oraz generowała wielkie problemy społeczne na Ukrainie.

W czasie Gubernatury Aleksa Kożenkina ukraińskie kluby odwiedził Sekretarz Generalny Rotary International John Hewko.

Podczas tej kadencji powstał RC Warszawa Fryderyk Chopin, E-klub Ukraina i trzy Kluby Rotaract.

Gdy dotarła smutna informacja o śmierci Aleksa Kożenkina – Gubernator Dystryktu 2231 Polska Łukasz Grochowski napisał:

–  Aleks od 27 lat szczerze oddany idei służby ponad korzyść własną. Poza wieloma osiągnięciami, odznaczony wyjątkowym wyróżnieniem przyznawanym jedynie nielicznym Rotarianom – „Service Above Self”. Żegnam Dobrego Rotarianina, a na ręce Gubernatora Dystryktu 2232, Sergija Zavadskiego składam szczere wyrazy współczucia dla Bliskich, Przyjaciół i całej Społeczności ukraińskiego Rotary.

 

PDG Aleksa Kożenkina wspomina PDG Janusz Potępa (RC Kraków Wawel)  który był nie tylko przyjacielem Aleksego, ale także Jego Przedstawicielem na Polskę podczas roku służby gubernatorskiej.

– Tak trudno zaakceptować fakt, gdy ktoś bliski odchodzi, a szczególnie kiedy odchodzi tak nagle i niespodziewanie. W nocy z 2 na 3 stycznia, zmarł nagle w swoim domu, Aleksiej Kożenkin. Wielki człowiek, oddany naszej sprawie Rotarianin, a przede wszystkim serdeczny przyjaciel. W ciągu 27 lat działalności, jako członek RC Kijów, pełnił rotariańską służbę jako Prezydent Klubu, Oficer Dystryktu, Oficer Strefy 16, a w kadencji 2014-15 jako Gubernator Dystryktu 2230. Wielu z nas pamięta jego wizyty w klubach kiedy przekazując hasło roku „Light up Rotary” starał się rozświetlić nasze rotariańskie drogi. Zapamiętamy go nie tylko jako aktywnego działacza na rzecz społeczności lokalnej i międzynarodowej oraz fachowca w zakresie spraw rotariańskich, ale również jako ciepłego i serdecznego człowieka, zawsze gotowego nieść radę i pomoc. Człowieka pełnego entuzjazmu i chęci do dalszego, aktywnego działania a także zawsze niosącego uśmiech i pozytywną energię. Aleksiej, Przyjacielu, będzie nam Ciebie brakować.
Cześć Twojej pamięci…

 

Wspomnienie Ryszarda Łuczyna (RC Zamość Ordynacki) Przewodniczącego Komitetów Międzykrajowych ICC w Dystrykcie 2231 Polska:

– W czasie kiedy Aleks piastował funkcję Gubernatora Dystryktu 2230 ja byłem Przewodniczącym Komitetu ICC Polska-Ukraina. Z  racji pełnionej funkcji mieliśmy dość częsty kontakt i muszę powiedzieć że to był wspaniały Rotarianin i serdeczny dobry człowiek. Naprawdę dobrze się z nim współpracowało, był słowny i konkretny. Od niedawna pełnił też funkcję Przewodniczącego Komitetów Międzykrajowych na Ukrainie. Kontaktowaliśmy się dość często i planowaliśmy kolejne wspólne działania. Często mówił że Polacy są jego przyjaciółmi i zawsze pozytywne się o nas wyrażał. To wielka strata dla rotariańskiego świata.

 

Wspomnienie Zbigniewa Borkowskiego (RC Gdańsk-Sopot-Gdynia) Asystent Gubernatora Dystryktu 2230 i 2231 w latach 2013-2018:

Przywództwo Aleksa Kożenkina opierało się na autorytecie zbudowanym na rotariańskim etosie przyjaźni między członkami organizacji, współpracy międzynarodowej, wiary w misje i programy Rotary, które wzbogacał własną pracą. Wśród sześciu Gubernatorów z którym współpracowałem jako ADG, Aleks był tym , którego zapamiętałem jako wzór godny do naśladowania. Jego dokonania wzmacniały nie tylko fundamenty naszego ruchu ale i doprowadziły do wzrostu organizacji, aż do usamodzielnienia się w rotariańskiej rodzinie i powstania dwóch oddzielnych,  zaprzyjaźnionych Dystryktów. Wspominam również Aleksandra jako człowieka, który pomógł mi w odnalezieniu we Lwowie najstarszego zabytku sakralnego Ukrainy tzw. Matki Bożej Jackowej – Madonny Lwowa. Hasłem Jego kadencji było „Light up Rotary”! On był światłem Rotary.

 

Film pamięci Aleksa który przygotowała redakcja Nowiny Rotary:

Źródło: https://rotary.org.ua/novyny-informatsiia/ukrainski-novyny/82-ripk.html

Wspomnienie Aleksa Kożenkina podpisane przez Gubernatora Sergieja Zawadskiego, PDG Pavlo Kashkadamova, PDG Andriya Baganicha, PDG Miroslava Gavrilova, PDG Gennadya Kreychika, IPDG Syarheia Filipova, DGE Nikolaya Steblianko, Prezydenta RC Kijów Alle Sokola.  

Przykra i  niespodziewana wiadomość przyszła do ​​nas na początku 2019 roku. Odszedł nasz wierny przyjaciel i towarzysz Aleks Kożenkin, członek Rotary Club  Kijów.

Niezwykle uprzejmy, delikatny, zrównoważony i wrażliwy, uważny, zawsze gotowy wyciągnąć rękę do pomocy. Alex od samego początku brał udział w tworzeniu Rotary w postsowieckiej Ukrainie.

Wraz z Włodzimierzem Kulikiem jeszcze przed końcem ZSRR,  przyniósł rotariańskie idee do Kijowa i brał aktywny udział w powstaniu grupy inicjatywnej tworzącej Rotary Klub Kijów.

Został czarterowym sekretarzem tego Klubu. W ciągu 27 lat członkostwa w Rotary Aleks był w pierwszych szeregach rotariańskiej służby – pełnił funkcje Prezydenta Klubu, oficera Dystryktu, Gubernatora Dystryktu 2230, był też członkiem zespołu Regionalnych Liderów Strefy 19. W ostatnich miesiącach Aleks, jak zawsze niezawodnie, przyjął funkcje Krajowego Koordynatora Międzykrajowych Komitetów Rotary na Ukrainie i Białorusi. Jego poświęcenie i lojalność wobec idei rotariańskiej były wielokrotnie nagradzane, między innymi odznaką Paula Harrisa i najwyższą nagrodą Service Above Self Award.

Aleks był wspaniałym mężem i ojcem. Wszyscy jego przyjaciele dobrze wiedzą, z jakim poświęceniem, miłością i delikatnością odnosił się do swojej żony Zoi i córki Maryi. Dużym autorytetem, czcią i szacunkiem cieszył się wśród kolegów i koleżanek w pracy.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało Aleksjeju, dziecinnie szczerego niebieskiego wzroku, mądrych porad, poczucia humoru, głębokiej wiedzy o Rotary, gotowości służenia społeczeństwu ponad własne interesy, przyjaźni i wierności rotariańskim ideałom. Pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach!

 

 Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum, Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.