Opowieść prawie jak z bajki

Opowieść prawie jak z bajki

Tą opowieść można rozpocząć jak bajkę… W małej, podzamojskiej wsi, w pomieszczeniach adaptowanych częściowo z budynku gospodarczego zamieszkuje matka z trzema córkami: Emilką, Dagmarą i najstarszą Weroniką. Dziurawy, prowizoryczny dach wykonany częściowo z eternitu, pokryty płatami folii i gałęziami nie daje schronienia przed deszczem i zimnem. Nie ma bieżącej wody, toalety, wyposażonej w meble kuchni. Mąż i ojciec pozostał być może tylko we wspomnieniach, aktualny towarzysz życia matki jest pensjonariuszem Zakładu Karnego. Matka nie pracuje, brak stałego źródła dochodu. Pozostają zasiłki i różnego rodzaju pomoc społeczna. Rodzina zamknięta w sobie, izolowana przez lokalną społeczność, bez szans na jakąkolwiek integrację społeczną. Apatia, życie z dnia na dzień….

Niespodziewanie pojawił się promyk nadziei na lepszą egzystencję. Młodzi ludzie z klubu bowlingowego, zorientowani w sytuacji rodziny poinformowali o tym fakcie członków RC Zamość, z którymi zdarzało się im współpracować przy kilku akcjach charytatywnych. Znalazły się meble kuchenne natychmiast zamontowane przez młodych ludzi i Rotarian. Cóż z tego, kiedy na to wszystko lał się deszcz.

W Klubie zainicjowany został projekt „Emilka” (od imienia najmłodszej córki w potrzebującej rodzinie), którego celem było zebranie środków na remont dachu dla potrzebującej rodziny. Na uruchomione konto spłynęły datki od Darczyńców, za które Rotarianie serdecznie dziękują. Brakującą sumę członkowie Klubu pokryli z klubowych środków. Należy dodać, że inicjatorka, koordynatorką i dobrym duchem całego przedsięwzięcia była Członek RC Zamość Elżbieta Szymańska, która do działań potrafiła zmobilizować pozostałych członków Klubu. I w ciągu kilkunastu dni powstał dach – chciałoby się powiedzieć najpiękniejszy w całej wsi. Niestrudzona Ela zorganizowała dla Emilki i Dagmary pobyt na TPD-owskich półkoloniach (finansowany przez Klub) dowożąc i odwożąc dziewczynki codziennie własnym środkiem lokomocji. Dzieci zobaczyły inny świat, o którym dotychczas nie miały pojęcia. Zmobilizowana tymi dokonaniami matka zaczęła poszukiwać zatrudnienia. Zakład Karny opuścił nieformalny członek rodziny. Członkowie Klubu zadecydowali również o wybudowaniu przedsionka do mieszkania, bo przecież idzie zima. Znów pomagają nam dobrzy ludzie a skarbnik dokłada z klubowego konta.

Tak należałoby tą opowieść zakończyć. Rolę dobrych krasnoludków wzięli na siebie członkowie RC Zamość. W rolę sierotki Marysi wcieliła się rodzina, której jak to w bajce bywa pomógł ktoś, aby mogła żyć długo i szczęśliwie.

Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Fot. z arch. RC Zamość

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.