Olsztyńscy Rotarianie wyposażyli salę rehabilitacyjno-sportową

Olsztyńscy Rotarianie wyposażyli salę rehabilitacyjno-sportową

W Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, 20 października 2017 roku, odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie nowej sali rehabilitacyjno- sportowej, wyposażonej ze środków zebranych, przez Rotary Club Olsztyn Varmia, podczas sztafety biegowej „O CO BIEGA?” oraz dorocznych Charytatywnych Bali Halloween.

Za zebrane fundusze został zakupiony profesjonalny sprzęt sportowy do zajęć usprawniających ruchowo. W skład zestawów sportowych weszły: rower poziomy HS-67R Axum-Hop Sport, orbitrek magnetyczny Ellyptech CT5 Hammer, bieżnia treningowa Dream Zipro 61207, poduszka trener równowagi Mambo Balance Trainer MSD 45 oraz mata gimnastyczna. Łączna wartość urządzeń wynosi 6.541,60 zł. Sprzęt został zakupiony, przewieziony i dostarczony przez członków klubu RC Olsztyn Varmia, a we wnoszeniu go do Ośrodka pomagali jego podopieczni.

Oficjalnego otwarcia sali dokonała Dyrektor SOSW Pani Marzena Dworznikowska oraz Prezydent RC Olsztyn Varmia Ewa Czułowska. Uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali występy artystyczne, które uświetniły uroczystość. Były podziękowania, łzy wzruszenia i uśmiechy wdzięczności.

RC Olsztyn Varmia opiekuje się placówką od lat, wspiera działania Olsztyńskiego Klubu Olimpiad Specjalnych oraz organizuje akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Ośrodka.

Ewa Czułowska, RC Olsztyn Varmia

Fot. z arch. RC Olsztyn Varmia

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.