Odszedł na zawsze… Waldemar Klocek – RC Olsztyn

Odszedł na zawsze… Waldemar Klocek – RC Olsztyn

Waldek był olsztynianinem z urodzenia i wyboru. Kochał to miasto i poświęcił mu całe swoje zawodowe życie. Kochał rodzinę, pracę, sport, jeziora, nad którymi się wychowywał. Studiował geodezję w Kortowie a później przez 45 lat był związany z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym, gdzie był pracownikiem, dyrektorem a w końcu prezesem.

Przez 22 lata był związany z Warmińsko-Mazurskim Klubem Biznesu a ostatnie trzy lata pełnił funkcję prezesa Klubu.

Rotarianinem został w 2002 roku, a do Rotary Club Olsztyn przyjmował go w czasie swojej pierwszej Prezydentury kolega Ireneusz Iwański.

Waldek był pomysłodawcą autorskiego programu spotkań zawodowych kolegów Rotarian z młodzieżą z ostatnich klas licealnych. Ideą tego programu była pomoc młodzieży w wyborze zawodu poprzez spotkania z przedstawicielami różnych branż.

Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas miesiąc po jego 70 urodzinach.  Straciliśmy oddanego kolegę, przyjaciela, który angażował się w pomoc młodym ludziom, którzy rozpoczynali drogę zawodową, jak również aktywnego organizatora.

Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

Fot. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu

Zobacz też

Szkolenia i obrady w Kielcach

Szkolenia i obrady w Kielcach

Dwudniowy pobyt Rotarian w Grand Hotelu w Kielcach został przygotowany z dużą dbałością o zapewnienie idealnych warunków do przeprowadzenia PETS…

Nowe meble dla Domu Dziecka

Nowe meble dla Domu Dziecka

Radosna i bardzo wzruszająca była wizyta w Domu Dziecka. Dzięki pomocy naszych przyjaciół, wspaniałych wrażliwych ludzi o dobrych sercach, udało…

BASRAN o ratowaniu Morza Bałtyckiego

BASRAN o ratowaniu Morza Bałtyckiego

Co 6 miesięcy Baltic Sea Regional Action Network of Rotarians (BASRAN) organizuje webinar poświęcony konkretnym rozwiązaniom, które mają na celu…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.