O pokoju na świecie podczas Konferencji w Sztokholmie

O pokoju na świecie podczas Konferencji w Sztokholmie

W dniach 23-25 września reprezentowałam Prezydenta Rotary International Johna Germa na Konferencji Dystryktu 2250 w Sztokholmie. Dystrykt stanowi 64 klubów Rotary i 3300 rotarian. Jest to jeden z dwóch dystryktów w stolicy. Rotary jest bardzo silne w Szwecji, zwłaszcza w przeliczeniu na liczbę mieszkańców,  relacja ta wynosi w Szwecji 1: 380, podczas gdy w Polsce 1: 21 000.

Już po raz drugi Konferencja zamiast w pałacowych wnętrzach w centrum Sztokholmu odbyła się w pomieszczeniach szkoły w Rinkeby, dzielnicy zamieszkanej przez imigrantów. Lokalni rotarianie prowadzą długofalowe programy mające ułatwić integrację „nowych Szwedów”. Dotyczą one mentoringu, nauki języka, doradztwa biznesowego oraz otwarcia rotariańskiego networku dla przybyszy. Projekty są prowadzone z finansowym wsparciem władz miasta, które w ten sposób doceniło skuteczność rotarian.

Na terenie dystryktu, w Uppsali,  znajduje się jeden z sześciu światowych  Rotary Peace Centers, dlatego też zagadnienia związane i pokojem i rozwiazywaniem konfliktów były obecne również podczas Konferencji. Prof. Peter Wallensteen zanalizował sytuację na świecie i niestety, od 4 lat liczba konfliktów i ich ofiar rośnie. Zwrócił uwagę, ze język nienawiści powoduje napięcia w społeczeństwie i prędzej czy później prowadzi do konfliktu. Wszyscy powinniśmy się takiego języka wystrzegać, to może być nasz indywidualny wkład w utrzymanie pokoju. Zostałam poproszona o przedstawienie sytuacji na Ukrainie i uzyskałam zapewnienie , że D-2350 wesprze finansowo kolonie dla dzieci ukraińskich z rodzin ciężko doświadczonych przez działania wojenne. Warto w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie D-2350 był współorganizatorem RYLA w Gdańsku i nadal jest zainteresowany współpracą z polskim dystryktem.

W jednej z sal, przygotowanej na wzór House of Friendship,  kluby i rotariańskie grupy zainteresowań  wystawiły 24 stoiska, gdzie prezentowane były projekty klubowe i międzynarodowe. Zapoznawanie się z nimi i wspólne rozmowy, były ważną częścią tego wydarzenia. Nie widziałam ani jednej wydrukowanej kartki,  zauważyłam bardzo elastyczne podejście do czasu, brak opłaty rejestracyjnej,  sponsorowane przez lokalne firmy poczęstunki. Można powiedzieć, że dużo służby i przyjaźni rotariańskiej a mało celebry.

DG Kristofer Erlandsson prosił o przekazanie serdecznych pozdrowień dla polskich Rotarian, co czynię z przyjemnością.

PDG Barbara Pawlisz

RC Sopot International

 

Fot. Jini Sofia

 

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.