O odbudowie Warszawy na Presidental Peacebuilding Conference w Coventry

O odbudowie Warszawy na Presidental Peacebuilding Conference w Coventry

Miasto Coventry w centrum Wielkiej Brytanii zostało wybrane przez Rotary International na Presidental Peacebuilding Conference, ponieważ przeszło bardzo poważne spustoszenia spowodowane przez wielokrotne naloty niemieckiego lotnictwa w czasie II wojny światowej. Odbudowa miasta była skomplikowana i  trwała wiele lat.

24 lutego 2018 roku podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Budowania Pokoju na świecie, Mark Krawczyński zacytował słynne słowa Paula Harrisa: „Potęga ludzkiej współpracy nie ma granic”. Później zaprezentował wykład o Warszawie wraz z krótkim filmem o odbudowie naszej stolicy po spustoszeniach prawie czterokrotnie razy większych niż Hiroszima. Jako architekt, Mark podkreślił, że odbudowa naszej Warszawy była największym projektem architektonicznym w historii ludzkości. Ten sukces też powinien być inspirującym i motywującym przykładem dla wielu krajów które przeżyły kataklizmy wojenne lub żywiołowe.

Wśród 500 gości z kilkunastu krajów świata, zainteresowanie naszym krajem i jego stolicą było ogromne. Prywatne dyskusje trwały przez pełne trzy dni.

Poniżej zamieszczamy tekst który Mark Krawczyński z RC Warszawa City, zaprezentował po angielsku na początku tej konferencji. Mark brał także udział w „otwartym” panelu dyskusyjnym o budowaniu pokoju razem z trzema innymi ekspertami z Wielkiej Brytanii i USA. Razem z Matthieu Bondu rozdał też wiele broszur i filmów o naszej stolicy Warszawie.

Główna konferencja trwała przez cały dzień i brało w niej udział wielu innych ważnych speakerów. Oczywiście Prezydent RI Ian Risely przemawiał kilkakrotnie. Swoje wystąpienie mieli także Lord Mayor of Coventry, PDRI Peter Offer, członek z Parlamentu Wielkiej Brytanii Harriett Baldwin, laureatka pokojowej nagrody Nobla Shirin Ebadi, która pochodzi z Iranu, Vice-Przewodniczący Rotary Foundation Ken Schupert i wielu innych światowych ekspertów. Przedstawiciel WHO Dyrektor Generalny Dr. Ranieri Guerra mówił też o walce z chorobami i epidemiami na całym świecie, łącznie z końcowymi etapami naszej walki z Polio. Swoje wystąpienie miał także  prof. Joe Valdez – przewodniczący wydziału zdrowia z Liverpool School of Tropical Medicine oraz prof. Mike Hardy OBE, CMG – przewodniczący Department of Intercultural Relations na słynnym Coventry Univesrity.

Następnego poranka odbyło się sadzenie drzewka, które wyrosło z nasion sprowadzonych z Hiroszimy, jako przykład, że nawet po wielkich kataklizmach można wypielęgnować nowe życie. Oficjalny pierwszy szpadel ziemi w pięknym parku w centrum Coventry wykopał Prezydent Rotary International, Ian Risely. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 30 osób, razem z Matthieu Bondu z RC Warszawa City.

Podczas konferencji Mark Krawczyński wręczył Prezydentowi Ian Risely osobistą kopię filmu pt. „Out of the Ashes – Warsaw Story” („Jak Feniks z Popiołów”). Film o Warszawie dostał także RI Director (2017-19) Brian Stoyel z brytyjskiego Rotary Klubu w Saltash.

Mark Krawczyński – tekst zaprezentowany podczas Presidental Peacebuilding Conference w Coventry – wersja angielska

****After formal introductions and the screening of the short version of the film “Out of the Ashes – Warsaw Story” Mark Krawczynski made the following speech at the conference:
“I would now like to refer you to the brochures about Warsaw which were lying on your tables.

During World War II Warsaw was destroyed almost totally with more than 15,000 buildings demolished. The loss of property and life was almost 4 times larger than Hiroshima.

As Paul Harris once said: The Power of combined effort has no limitation. As an architect I can tell you that Warsaw was the greatest rebuilding project in the history of humanity. Not just the buildings themselves but also the whole social fabric had to be reconstructed from among the 40 bln cubic meters of rubble which stretched towards the horizon in every direction. Yet the people of Poland came together and created a miracle with their bare hands when they rebuilt this whole city with at first no electricity, no equipment, no materials and no funds from the Marshall Plan.
This amazing project was so inspiring that a personal recounting of this huge reconstruction was created into a very moving film which has already served as an inspiration to many people around the world. Now it can help many other countries devastated by wars or natural disasters, to come together and rebuild their societies and their cities.
The “Out of the Ashes – Warsaw Story” film will help countries to regain their confidence and start seeing a positive future. It should even help to reduce the flow of refugees from countries whose spirit and dreams of hope for the future need to be restored back at home over a period of time.
By showing this film and giving lectures about personal recovery and motivation, we will inspire people from all over the world to come together and work at creating positive mindsets, reconstructing their societies and BUILDING PEACE IN THEIR COUNTRIES. The film inspires a feeling of mutual respect and reconciliation and motivates everyone to work together. When Warsaw one day hosts the RI Convention, we will also run interactive SOLIDARITY INTEGRATION GAMES to develop the skills of people from different cultures to work together towards a common goal. With this we will
I now wish to invite all of you to visit Warsaw and feel re-born when you fall in love with this amazing city. Please look again at the centre of your brochures – the city was an endless sea of ruins in 1945 and now it is fully rebuilt and full of new energy and passion for building peace and being an example for the world.

Mark Krawczyński, RC Warszawa City

Fot. z arch. Marka Krawczyńskiego

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.