Nyabyeya zmieniła nasze serca – i nasz klub

Nyabyeya zmieniła nasze serca – i nasz klub

RC Warszawa Wilanów powstał w 1995 roku jako klub anglojęzyczny, skupiający się głównie na społeczności międzynarodowej. W szczytowym momencie liczyliśmy ponad 40 członków. Zmiany w gospodarce i zastąpienie Polakami zagranicznych menedżerów doprowadziły do ​​znacznej utraty członków. Oprócz tej fluktuacji mamy do czynienia – podobnie jak większość klubów – z kurczącym się zainteresowaniem ideą Rotary i związaną z tym redukcją członków.

Odkąd rozpoczęliśmy nasz projekt, pomocy ludziom z parafii katolickiej Nyabyeya w Masindi w Ugandzie, która niegdyś udzielała schronienia polskim uchodźcom uciekającym w 1942 r. z gułagów na Syberii, zauważyliśmy, że zatrzymał się trend utraty lub niemożności zatrzymania członków. Projekt łączy polską historię i rzeczywiste problemy globalne, takie jak brak edukacji i związane z tym kwestie migracji. Nasza solidarność z ludźmi, którzy byli bardzo biedni i dzielili się tym co mieli z polskimi uchodźcami uciekającymi przed brutalną wojną w Europie, ma uderzający efekt uboczny: zdobyliśmy nowych członków i rzeczywiście bardzo szybko zintegrowaliśmy ich z naszym klubem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że ten niepowtarzalny projekt transgraniczny z jego złożonymi i wielorakimi potrzebami, przyciąga zarówno obecnych jak i nowych członków. Złożoność sprawia, że ​​dla wszystkich członków, bardziej atrakcyjne staje się ich zaangażowanie i wykorzystanie swojej unikalnej wiedzy, doświadczeń i kontaktów, z korzyścią dla projektu. Każdy, kto chce, może przyczynić się do sukcesu projektu. Prowadzi to do wysokiego poziomu identyfikacji i satysfakcji, ponieważ członkowie stają się częścią czegoś naprawdę wyjątkowego. W związku z tym projekt żyje dzięki zaangażowaniu jego uczestników i ich wyjątkowym umiejętnościom; w rzeczywistości ma bardzo pozytywny efekt „budowania klubu”. Ambitne cele można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy zaangażowani współpracują i wykorzystują wszystkie dostępne zasoby.

Oprócz tego poznaliśmy wielu innych Rotarian w Polsce i za granicą, przedstawicieli rządów, sponsorów, pomocników i darczyńców podczas naszych prezentacji projektu. Zapraszamy wszystkich do rozważenia wsparcia dla projektu. Ludzie w Nyabyeya zasługują na naszą solidarność. Bez nich wiele tysięcy kobiet i dzieci zginęłoby w sowieckich gułagach.

 

Informacje o projekcie:

Sytuacja
• W 1942 r. około 3.600 Polskich uchodźców z Syberii zostało osiedlonych w wiosce Nyabyeya w Ugandzie, gdzie mieszkali do 1948 roku lub później

• Ta grupa wybudowała na niewielkim obszarze wyciętej dżungli, domki, dom kultury i kościół katolicki. Budynki i infrastruktura przetrwały do dziś razem z kościołem

• Uganda ma najniższą średnią wieku na świecie. 48% poniżej 14 lat. Średnia to 16 lat

• Bezrobocie młodzieży jest wielkim problemem w Ugandzie: dla roczników 15-24 lat wynosi 83%

Co możemy robić?

  • Wysyłać specjalistów (wolontariuszy) wraz ze sprzętem, na trzy do sześciu miesięcy, aby zapewnić młodym ludziom szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności rzemieślniczych, w ten sposób umożliwiając im znalezienie pracy, świadczenie usług na rzecz społeczności i szkolenie ich do nauczania innych

• Zbierać i wysyłać do Nyabyeya bardzo potrzebne towary, takie jak odzież, podstawowy i sprzęt specjalistyczny, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły codziennego użytku, meble, artykuły szkolne, zabawki itd.

• Wspierać renowację kościoła katolickiego, grobów, budynków administracyjnych i domów pozostawionych przez polskich uchodźców.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie i pomóc ludziom z Nyabyeya, którym zawdzięczamy tak wiele, skontaktuj się z nami.

Matthias Renz, Wiceprezydent RC Warszawa Wilanów, tel. +48 601 934 052, email: mr@primaporta-antiquities.com.

Matthias Renz, Wiceprezydent RC Warszawa Wilanów

Fot. z arch.  RC Warszawa Wilanów

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.