Nowy Klub w Białymstoku

Nowy Klub w Białymstoku

Po około trzech latach starań powstał wreszcie RC Białystok. Początki klubu to historia spotkania się idei Rotary z potrzebą spełniania się w działalności społecznej i charytatywnej.

Dwaj kontrahenci, koledzy z branży, podczas spotkań służbowych stwierdzili, że sporo ich łączy w podejściu do życia. Leszek Raniewicz rotarianin z Łodzi opowiedział o działaniach klubów rotariańskich Andrzejowi Kuźmickiemu. Przypadek zrządził, że podczas kolejnej wizyty Leszka w Białymstoku w firmie zarządzanej przez Andrzeja, gościła Barbara Czarniecka, z którą współpracował on udzielając wsparcia finansowego osobom wychodzącym z domu dziecka i tworzącym rodzinne domy dziecka dla swojego młodszego rodzeństwa. Wtedy to zakiełkowała idea stworzenia klubu Rotary w Białymstoku. Podstawowym przesłaniem Andrzeja było pomnożenie możliwości pomocy potrzebującym poprzez działanie grupy ludzi w strukturach światowej organizacji.

Wyjazd do Łodzi na spotkanie klubu Rotary w hotelu Andels uzmysłowił Andrzejowi, jak ciekawą organizacją jest Rotary, jak wartościowi ludzie ją tworzą i ile dobrego mogą zrobić współdziałając ze sobą. Potem nastąpiły miesiące starań, spotkań z ewentualnymi kandydatami do klubu w Białymstoku.

W tym miejscu należy wspomnieć o Andrzeju Jaskólskim z Łodzi, który swoim doświadczeniem, radą regularnie wspierał swojego młodszego kolegę z Białegostoku, wprowadzając go w świat Rotary. Przełomowym momentem było spotkanie Andrzeja Kuźmickiego z Krzysztofem Kosmowskim i Markiem Wasiukiem. Ci trzej przedsiębiorcy rozumieli się doskonale, łączyło ich zainteresowanie rozwojem osobistym i poszukiwanie właściwych wartości w biznesie. Postanowili, że będą spotykać się raz w tygodniu i zapraszać chętnych do współdziałania. Zanim powstał klub białostocki pierwsi zainteresowani stawali się członkami RC Łódź. Tam też pozyskiwali wiedzę i czerpali wzorce.

Do Białegostoku regularnie przyjeżdżali Dariusz Sitek z RC Łódź i Piotr Wygnańczuk z RC Gdynia, spotkania, które prowadzili skutkowały wzmacnianiem się miejscowej struktury i przystępowaniem do niej kolejnych osób. Wszystkim wyżej wymienionym rotarianom wpierającym białostoczan w stworzeniu własnego klubu należą się serdeczne podziękowania.

Członkami klubu są osoby zarówno związane z biznesem, jak również przedstawiciele nauki czy organizacji pozarządowych. Klub białostocki jest klubem mieszanym, wśród 22 członków jest również 6 kobiet.

Inauguracja działalności RC Białystok odbyła się 16 stycznia 2016 roku. Charter zaszczyciła swoją obecnością Pani Gubernator Dystryktu 2230 Barbara Pawlisz (RC Sopot International) oraz Andrzej Ludek (RC Warszawa City) Wiceprezydent Światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzynarodowych Rotary International. Zgodnie z tradycją rotariańską pojawili się na charterze również przedstawiciele innych klubów. Razem z nami świętowali powstanie nowego klubu przedstawiciele klubów rotariańskich z Łodzi, Warszawy, Białej Podlaskiej, Gdyni, Elbląga, Lublina, Giżycka, Kowna. Zostały również odczytane listy gratulacyjne od Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno oraz z klubów rotariańskich w Kaliningradzie i Bartoszycach.

Zgodnie z tradycją rotariańską Gubernator Barbara Pawlisz wraz z opiekunem RC Białystok Andrzejem Cieślawskim przekazali na ręce Prezydenta RC Białystok Andrzeja Kuźmickiego dyplom charterowy. Jest to potwierdzenie akceptacji ze strony międzynarodowej społeczności rotarian przyjęcia do ich grona. Tradycyjnie również zostały przekazane Prezydentowi klubu insygnia rotariańskie: łańcuch i dzwon. Każdy z członków klubu otrzymał również znaczek z kołem rotariańskim. Poszczególne kluby przywiozły liczne prezenty związane z ideą rotariańską lub powiązane z miastem, w którym działa klub. Było to bardzo miłe. Poczuliśmy wtedy, że naprawdę wchodzimy do rodziny.

W czasie Charter Day mieliśmy okazję zaprezentować nowy projekt RC Białystok pod nazwą „W poszukiwaniu talentów”. Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska przedstawiła główne założenia i cele naszych działań. W ramach tego projektu zamierzamy zbudować kompleksowy program wsparcia rozwoju dzieci z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Zespołem Aspergera poprzez wzmacnianie ich zdolności i talentów. Dzieci te często są bardzo uzdolnione, mają liczne talenty, na które rzadko zwraca się uwagę. Zbyt często widzi się je przede wszystkim przez pryzmat niepełnosprawności. Przez nasze działania chcemy zmienić tę sytuację. W 2016 roku we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu powstanie profesjonalne narzędzie diagnostyczne do badania zdolności i potencjału takich dzieci. Na podstawie wyników takiej diagnozy dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności (pod kątem konkretnych umiejętności zawodowych) w ramach realizowanej terapii.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektora Galerii im. Sleńdzińskich przedstawiła w bardzo interesującym wykładzie wielokulturową tradycję działań charytatywnych w Białymstoku. Pani Jolanta przedstawiła zarówno działania Izabelli Branickiej z czasów, kiedy Białystok był miastem prywatnym, jak i organizacje charytatywne, zarówno polskie, żydowskie i prawosławne w okresie międzywojennym. Wykład ten pokazał, że klub Rotary świetnie wpisuje się w tradycję działań na rzecz społeczności lokalnej w Białymstoku. Drugim elementem programu artystycznego był występ Małgorzaty Szatrawskiej, skrzypaczki z orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej. Następnie przy muzyce serwowanej przez DJ Wojtka bawiliśmy i tańczyliśmy do rana.

W niedzielę rano Jolanta Szczygieł – Rogowska oprowadziła naszych gości po centrum miasta, opowiadając o historii Białegostoku.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałe przyjęcie do rodziny Klubów Rotariańskich i zapraszamy do Białegostoku. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w Hotelu Branicki.

Opr. Katarzyna Sztop-Rutkowska i Andrzej Kuźmicki (RC Białystok)
fot. Agnieszka Pilecka

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.