Nowy Klub Rotary w Poznaniu

Nowy Klub Rotary w Poznaniu

W Poznaniu powstał nowy Klub Rotary – RC Poznań Centrum – 4. w Poznaniu i 84. w Polsce. Uroczysty charter odbył się 12 maja 2018 roku w Sali Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu. Klubem sponsorującym jest RC Poznań-Puszczykowo.

RC Poznań Centrum liczy 20 członków, w zdecydowanej większości są to kobiety. Jego powstanie, członkowie Klubu sponsorującego, zaplanowali na 15 rocznicę swojej działalności, która wypadała w ubiegłym roku. Rezygnując z uroczystości z tej okazji, postanowili w zamian przysłużyć się całej społeczności rotariańskiej i utworzyć nowy Klub. Wynikiem tego starania jest właśnie RC Poznań Centrum.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: DG Jerzy Korczyński, PDG Piotr Wygnańczuk, Janusz Nowastowski z RC Bydgoszcz, prezydenci i delegaci wszystkich Klubów wielkopolskich, członkowie RC Poznań-Puszczykowo oraz osoby towarzyszące i przyjaciele. Spotkanie uświetnił koncert dwóch artystek, grających na skrzypcach i fortepianie.

Po wysłuchaniu hymnu Rotary International, głos zabrał Gubernator Dystryktu, Jerzy Korczyński. Mówił o wadze i potrzebie działalności rotariańskiej i gratulował nowym członkom wejścia w skład wielkiej, światowej rodziny rotariańskiej. Nadmienił też, że RC Poznań Centrum jest jedynym Klubem, powstałym w Polsce w tym roku rotariańskim.

PDG Piotr Wygnańczuk, wspominał pierwsze spotkania organizacyjne nowego Klubu i złożył gratulacje. Prezydenci Klubów wielkopolskich i RC Bydgoszcz wręczyli prezenty oraz kwiaty na ręce nowej Prezydent Anny Wachowiak – Rybarczyk, gratulując inicjatywy, zachęcali do współpracy międzyklubowej i uczestnictwa w życiu rotariańskim.

Głos zabrał także Prezydent RC Poznań-Puszczykowo, Wojciech Szafrański, który wraz z życzeniami oficjalnie przekazał pamiątkową tablicę od swojego Klubu oraz założył uroczyście łańcuch Prezydent RC Poznań Centrum. Wręczył także wygrawerowany symbolem RI, dzwon klubowy, który zabrzmiał inaugurując pierwsze oficjalne spotkanie nowo powstałego Klubu.

Następnie wszyscy obecni członkowie nowego Klubu otrzymali z rąk DG Jerzego Korczyńskiego, PDG Piotra Wygnańczuka i Wojciecha Szafrańskiego odznaki Rotary od Dystryktu i znaczki RI.

Prezydent RC Poznań Centrum wspominała historię tworzenia Klubu i emocje z tym związane. Podziękowała również swoim koleżankom klubowym życząc wytrwałości i zaangażowania. Całość uświetniły utwory grane na skrzypcach z akompaniamentem fortepianu, a po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na szampana, kawę i poczęstunek.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Milczarek, RC Poznań-Puszczykowo

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.