Marek Wcisło Gubernatorem Nominatem na kadencję 2023 roku

Marek Wcisło Gubernatorem Nominatem na kadencję 2023 roku

Jak poinformował Gubernator Dystryktu 2231 Polska Janusz Koziński, decyzją Komitetu Nominacyjnego Dystryktu 2231 Rotary International Gubernatorem Nominatem na kadencję 2023/2024 została kolega Marek Wcisło z RC Kraków-Wawel, który swoją służbę gubernatorską rozpocznie 1 lipca 2023 roku.

Serdecznie gratulujemy Marku. Poniżej biogram nowego Gubernatora Nominata.

Marek Maria Wcisło – urodzony w Krakowie 12 października 1948 r, absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica- wydziału Metali Nieżelaznych. Doktor Nauk Technicznych, dysertacja w temacie metalurgii cynku i ołowiu.

Żonaty od 1976r z Ewą z d. Garda, ojciec Marty (1980) i dziadek Klaudii (2001) i Maksymiliana (2008). Od 1976 roku projektant na państwowej posadzie a od 1991 współwłaściciel i v-ce Prezes Zarządu Biura Projektów „Biprowumet” Sp. z .o.o. w Krakowie.

Uhonorowany w 2008 roku Nagrodą Ministra Gospodarki za projekt „Galwanizernia z oczyszczalnią ścieków z zamkniętymi procesami technologicznymi” dla WSK Świdnik a w 2012 odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Zawodową, nadanym przez Prezydenta RP. W latach 1980/81 przewodniczący NSZZ Solidarność w Biprowumet.

Współtwórca i radny Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały m. Krakowa i jej v-ce Przewodniczący w latach 1991 – 1997.

Członek grupy inicjatywnej a następnie w 1997r członek czarterowy RC Kraków- Wawel. Prezydent klubu w kadencji 2003/2004, asystent Gubernatora w latach 2004/2006 oraz 2018/2019. Mottem przewodnim w tych latach była głębsza integracja i budowanie synergii działań klubów regionu Małopolski. Posiadacz podwójnej odznaki Paul Harris Recognition. Przewodniczący Komitetów ds. organizacji rocznic X i XX-lecia istnienia klubu oraz Konferencji Dystryktu 2230 w Krakowie w 2014 roku. Członek Zarządu RC Kraków-Wawel – Mistrz Ceremonii,

Od 2009 roku z ramienia klubu stale nadzoruje  i realizuje  sztandarowy projekt klubu związany z opieką nad wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini k/Krzeszowic. Inicjator i osoba kierująca wieloma projektami klubowymi, m.in. zrealizowanego w 2018 roku projektu zakupu i przekazania profesjonalnego skanera firmy Zeutchel dla Biblioteki Narodowej Uniwersytetu we Lwowie, przeznaczonego do rozpoczęcia digitalizacji 3,5 mln zbioru woluminów tej placówki.

W projekcie uczestniczyło 10 klubów Rotary z Polski, Ukrainy, Niemiec i Włoch.

Wśród innych zrealizowanych projektów jest zalążek Skweru Rotariańskiego u podnóża Wawelu na którym zostały zasadzone 2 drzewa – jedno z nich upamiętniające przyjaźń polsko-niemiecką klubów RC Kraków-Wawel i RC Idar-Oberstein i drugie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Stanowią one trwałe pomniki przyrody a u ich stóp na marmurowych obeliskach stosowne opisy i znaki Rotary.

Członek Europejskiego Komitetu ISFR (International Ski Fellowship of Rotarians) od 2010 roku. Aktywny narciarz (medale wszystkich barw w mistrzostwach świata Rotarian) jak i koszykarz. Podczas pobytu w USA w latach 80-tych prawy pomocnik drużyny Bridgeport White Eagles, v-ce mistrza stanu Connecticut.

Poza sportem pasjonuje się muzyką, historią i geografią oraz podróżami, od 1997r członek National Geographic Society.

W roku 2019 podjął się kierowania Tymczasowym Komitetem Organizacyjnym związanym z ubieganiem się Krakowa o organizację Konwencji Rotary International w roku 2026. Profesjonalnie opracowana oferta Dystryktu 2231, wykonana bez konieczności finansowania z puli dystryktu (poza kosztami wysyłki do Evanston), uplasowała nas na tzw. „krótkiej liście” konkurując z Manilą, stolicą Filipin.

Redakcja

Oprac. na podst. materiałów własnych DGN Marka Wcisło

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.