Nauka przez edukację

Nauka przez edukację

Z inicjatywy RC Gorzów Wlkp. 9 września odbyło się spotkanie online z udziałem członków tego klubu, gubernatora Dystryktu 2231 Janusza Kozińskiego oraz jego asystentów – przedstawicieli regionalnych. Przedmiotem rozmowy był przygotowany przez Fundację Rodziny Czepczyńskich (instytucjonalnego członka RC Gorzów Wlkp.) program ABC Ekonomii.

Fundacja stworzyła warsztaty z wiedzy ekonomicznej i finansowej dla najmłodszych, dopasowane do rozwoju i poziomu świadomości dzieci. Program ten mogą prowadzić polskie kluby Rotary w Polsce, propagując go wśród samorządów i placówek oświatowych na swoim terenie. Zajęcia dedykowane są najmłodszym dzieciom – z przedszkoli oraz trzech pierwszych klas szkoły podstawowej.

Projekt składa się z książki „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” i 12 warsztatów z kartami pracy, scenariuszami zajęć i infografikami. Książka ABC Ekonomii, została przetłumaczona na języki: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, włoski oraz kaszubski.

Rozpoczęcie formalnej współpracy z Rotary nastąpiło 03.09.2019 roku podczas oficjalnego przyjęcia Czepczyński Family Foundation do klubu RC Gorzów Wielkopolski.

Jak podaje Fundacja Czepczyńskich, według badań, brak edukacji ekonomicznej i finansowej, jest przyczyną wielu negatywnych konsekwencji w życiu dorosłym. Projekt ABC-Ekonomii jest uzupełnieniem podstawy programowej o kwestie finansów, ekonomii i przedsiębiorczości, które mają na celu wyposażenie najmłodszych w umiejętności i wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych wyborów i rozumienia świata finansów.

Ze strony RC Gorzów Wlkp. program koordynują: Damian Kupczyk, e-mail damian.kupczyk@cff.edu.pl, Katarzyna Muzyka-Jacheć, e-mail katarzyna.muzyka@cff.edu.pl.

Robert Gorbat, RC Gorzów Wielkopolski

Fot. źródło: Czepczyński Family Foundation (CFF ) Zdjęcie z przekazania pakietów ABC Ekonomii wspólnie z RC Gorzów Wlkp. do szkół.

 

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.