Napisali o nas: Eko Port Rotary nabiera kształtów

Napisali o nas: Eko Port Rotary nabiera kształtów

W Giżycku jest jedna pompa do odbioru ścieków z jachtów, w Wilkasach jedna, a łódek wokół tylko Giżycka tysiące. Stąd powstała idea, żeby stworzyć miejsce odbioru ścieków i jednocześnie szkolić, uświadamiać żeglarzy – mówi Jan Uss, pełnomocnik ds. budowy Eko Portu Rotary. Ma to być wzorcowy port jachtowy z dużą stacją odbioru nieczystości – za darmo!

Od lat obserwujemy na Mazurach gwałtowny wzrost liczby łodzi, które nie mieszczą się w portach i zmuszone są cumować na dziko. Niszczeją linie brzegowe, straty ponosi środowisko naturalne, do wody niemal hurtowo trafiają nieczystości. Tylko wokół Giżycka w wakacje na jeziorach nocuje co dzień ok. 18 tys. ludzi. To niemal drugie miasto na wodzie.

– Od 20 lat organizujemy regaty żeglarskie o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 i międzynarodowe obozy żeglarskie. Organizując cyklicznie te imprezy zauważyliśmy gwałtownie postępującą degradację środowiska na Mazurach, a w szczególności zanieczyszczenie wód w jeziorach. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Jedną z nich jest brak infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów i łodzi. W obliczu dewastacji tak bliskiego nam świata naturalnego zdecydowaliśmy, że Rotary Club Giżycko z własnej inicjatywy stworzy wzorcowy port jachtowy z dużą stacją odbioru ścieków – informuje organizacja. – Chcemy dać wodniakom możliwość przyczynienia się do ochrony Wielkich Jezior Mazurskich poprzez zbudowanie w pełni ekologicznego portu, wyposażonego w infrastrukturę do odbioru ścieków z jachtów, opróżniania toalet oraz segregacji śmieci. Tak wyposażonych portów jest na Mazurach niestety mało, o wiele za mało, by odpowiadać na coraz większe potrzeby wynikające z ciągle zwiększającego się ruchu turystycznego

Port ma powstać nad jeziorem Popówka Wielka, na które możemy wpłynąć z jeziora Kisajno, niedaleko kanału Piękna Góra.

Pełnomocnikiem klubu do spraw Eko Portu Rotary jest Jan Uss: – Houseboatem zacząłem pływać w 2010 roku. Od tego czasu takich łodzi przybyło kilkaset procent. Są nich ładne, wygodne toalety i nikomu nie chce się chodzić do publicznej toalety na brzegu. Potrzeby fizjologiczne załatwiane są na jachcie czy łodzi i potem nie ma co z tymi nieczystościami zrobić. Niestety, w większości przypadków zawory na łodzi są odkręcane i wszystko spływa do jeziora.

– W Giżycku jest jedna pompa do odbioru ścieków, w Wilkasach jedna, a jachtów i łodek wokół tylko Giżycka tysiące. Stąd powstała idea, żeby stworzyć miejsce odbioru ścieków i jednocześnie szkolić, uświadamiać żeglarzy – mówi Jan Uss. – Ścieki w naszym porcie przez pierwsze lata będą przyjmowane za darmo, żeby nauczyć żeglarzy i wodniaków, że przecież to jest ta sama woda, do której zrzucamy ścieki, a potem się kąpiemy. Chcemy, aby w piątek i sobotę, kiedy zmieniają się czartety, w naszym porcie stała kolejka do pomp. Jeśli to „wypali”, mamy plany sponsorowania takich urządzeń także w innych portach.

W 2021 r. Rotary Club Giżycko podpisał umowę z miastem Giżycko na dzierżawę działki na jeziorem Popówka Wielka na okres 25 lat. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń przystąpiono do czyszczenia kanału łączącego jezioro Popówka Wielka z jeziorem Kisajno, który od czasów wojny był zaniedbany. Wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu żeglugi na kanale oraz usunięto śmieci z dna, w tym przedwojenną konstrukcję mostu i 17 min przeciwpiechotnych z okresu II wojny światowej. Rotary Club Giżycko ma już decyzję środowiskową i wodnoprawną na budowę portu.

– Zaprojektowaliśmy port na 70 miejsc postojowych ze stacją pomp, 6 stanowiskami do odbioru ścieków, wiatę śmietnikową z sortownią odpadów, budynkiem kapitanatu z salą konferencyjną do szkoleń. Wykonanie projektu zlecono giżyckiemu architektowi Jerzemu Walaskowi. Odbiór ścieków i śmieci ma być bezpłatny – informują rotarianie. – Plany mamy ambitne, a inwestycja ma służyć lokalnej i turystycznej społeczności i w żaden sposób nie może zagrażać wspaniałej naturze mazurskiego jeziora.
Jako że organizacja działa non profit, jeżeli w przyszłości będą zyski z działalności portu, to będą one trafiać do miasta oraz na cele statutowe klubu.

W styczniu tego roku na działce, na której ma powstać port, wycięto zakrzaczenia oraz chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Powstała droga techniczna, która umożliwi wywiezienie drewna i zapewni możliwość dojazdu do brzegu jeziora. Obecnie procedowane jest zezwolenie budowlane. Powinno być gotowe do końca lutego.
– Mamy w planie do czerwca zbudować minimum jeden pomost i postawić minimum dwie pompy – deklaruje Jan Uss.

Budowa takiego portu z zapleczem szkoleniowym to duże pieniądze, dlatego giżycki Rotary Club stara się zdobywać fundusze w różny sposób oraz szuka sprzymierzeńców w finansowaniu budowy portu.
– Podejmujemy różne działania, rozmawiamy z klubami, będziemy składać wnioski o dofinansowanie unijne, zrobiliśmy film promocyjny na temat naszego przedsięwzięcia – mówi Evelyn Jelec, sekretarz Rotary Club Giżycko. – Proponuję zajrzeć na naszą stronę internetową ekoportrotary.pl po więcej informacji. Poza tym w każdej chwili możecie Państwo wesprzeć budowę Eko Port Rotary na stronie zrzutka.pl/cd44kk.

Autor: Katarzyna Tomaszewicz

Tekst ukazał się w Gazecie Giżyckiej 15.02.2024 roku.

GAZETAOLSZTYNSKA.PL\GIZYCKO

Fot. z arch. RC Giżycko

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.