Najdłuższy PETS w historii Dystryktu

Najdłuższy PETS w historii Dystryktu

Po raz pierwszy w historii Dystryktu, byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia PETS zdalnie, w trybie on-line, przy pomocy platformy ZOOM. Tym samym mogliśmy bez żadnych ograniczeń liczby uczestników i czasu trwania zajęć przeprowadzić obowiązkowe szkolenia dla Prezydentów i Sekretarzy kadencji 2020- 2021. Był to także najdłuższy PETS w historii: trwał – z przerwami – od 19 maja do 30 czerwca. Na prośbę czterech Klubów anglojęzycznych przeprowadziliśmy także po raz pierwszy pełne szkolenie w języku angielskim.

Razem z Trener Dystryktu 2020-21, Angeliką Przeździęk postanowiliśmy zrezygnować z części plenarnej i skoncentrować się na merytorycznym przeszkoleniu Prezydentów Elektów oraz odrębnie Sekretarzy Elektów w 20-osobowych grupach. Dodatkowo poprosiliśmy uczestników o wcześniejsze skorzystanie z dostępnych kursów na platformie Learning Center na MyRotary.org.

Podczas szkolenia skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z przesłaniem Prezydenta Rotary International Holgera Knaacka i przedstawieniem jego wizji naszej organizacji na rok 2020-2021 a także na administracji klubowej oraz przybliżeniu projektów Rotary International.

Każde z 9 spotkań trwało 2 godziny, czasami nawet dłużej, gdyż dyskusje i rozmowy na temat prowadzenia Klubu były niezwykle interesujące. W sumie za nami prawie 20 godzin efektywnego szkolenia. Wnioski po PETS nasuwają się, co najmniej, dwa:

Po pierwsze, bardzo dobra frekwencja, nieporównywalnie lepsza od dotychczasowych szkoleń prowadzonych w czasie rzeczywistym;

Po drugie, wysoka efektywność PETS, podczas których uczestnicy słuchali, reagowali, zadawali pytania i komentowali na bieżąco przebieg spotkania.

Po szkoleniach przeprowadziliśmy także ankietę ewaluacyjną wśród uczestników, którzy bardzo pozytywnie ocenili zarówno przebieg szkolenia jak i jego tematykę a także wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych szkoleniach dotyczących różnych obszarów związanych z Rotary. Jeszcze przed zakończeniem szkoleń 24 czerwca Trener Dystryktu poprowadziła dodatkowe szkolenie z zakresu administrowania bazą Rotary International oraz korzystania z Rotary Club Central, jako niezwykle istotnego elementu planowania kadencji Prezydentów Klubów Rotary w naszym Dystrykcie.

W ramach PETS 16 czerwca przeprowadziliśmy także szkolenie dla Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora, których w kadencji 2020-2021 jest jedenastu i będą mieli sporo możliwości wykazania się w swojej pracy na rzecz Klubów, którymi się opiekują.

Natomiast tydzień później 23 czerwca 2020 r. spotkaliśmy się z Oficerami Dystryktu 2231 podczas DTTS (District Team Training Seminar). To spotkanie było jednak największym rozczarowaniem na początku mojej kadencji z powodu bardzo niskiej frekwencji: spośród 46 Oficerów powiadomionych i zaproszonych na spotkanie uczestniczyło w nim jedynie 11 osób. Większość Oficerów zignorowała to szkolenie i żaden z nieobecnych nie poczuł się w obowiązku usprawiedliwić absencji. Wielka szkoda, bo miałem do przekazania im wiele wartościowych informacji.

Janusz Koziński DG 2020-21, RC Warszawa

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.