Nagroda Jana Karskiego

Nagroda Jana Karskiego

6 grudnia ubiegłego roku Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2014 – Rokiem Jana Karskiego.

Jan Karski (urodzony jako Kozielewski) bohater trzech narodów: polskiego, żydowskiego i amerykańskiego, powszechnie nazywanym człowiekiem, który próbował powstrzymać Holocaust, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla za 1998 rok, wybitny uczony Uniwersytetu Georgetown, gdzie pośród plejady znakomitych studentów wychował także Billa Clintona przyszłego Prezydenta USA, był związany z ruchem rotariańskim.

Jan Karski posiadał najwyższe odznaczenie Polski – Order Orła Białego wręczony Mu przez Prezydenta Lecha Wałęsę w 50. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, 8 maja 1995 roku. Prezydent USA Barack Obama uhonorował pośmiertnie Jana Karskiego najwyższym odznaczeniem amerykańskim -Prezydenckim Medalem Wolności, w maju 2012 roku.

Z ruchem rotariańskim zetknął się podczas studiów we Lwowie. Odtąd związki z Rotary utrzymywał przez całe swoje życie. Był członkiem honorowym RC Kazimierz Dolny. Dystrykt 2230 był współorganizatorem w 2010 roku konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie w 10 rocznicę śmierci Bohatera, a jednym z głównych wystąpień był referat ówczesnego Gubernator Dystryktu na temat związków Jana Karskiego z Rotary.

Nawiązanie do postaci Jana Karskiego w dystrykcie, który obejmuje tereny działania Bohatera po stronie polskiej, jak i dziś ukraińskiej (Lwów i Małopolska Wschodnia) oraz celebrowanie go w miejscach ważnych dla Jana Karskiego, a gdzie dziś bardzo aktywne są Kluby Rotary jest unikalną okazją dla podkreślenia związku idei rotariańskich z wartościami, jakie motywowały dzielnego emisariusza Polski podziemnej do ratowania ludzi, których Hitler skazał na bezwarunkową zagładę.1

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.