Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i szkolenia dla liderów polskiego Rotary za nami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i szkolenia dla liderów polskiego Rotary za nami

W dniach 24-26 marca 2017 roku w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, odbyły się: Nadzwyczajne Zgromadzenie Dystryktu 2231, otwarte szkolenie dla wszystkich Rotarian, Rotaractorów i Interactorów oraz Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów i Sekretarzy Elektów (PETS) Dystryktu 2231 Rotary International.   

W piątek 24 marca 2017 roku o godz. 17:00 rozpoczęły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany PDG Tadeusz Płuziński (RC Jelenia Góra Cieplice).

W trakcie obrad delegaci klubów zatwierdzili m. in.  skład Zarządu Dystryktu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017/2018, wybrali przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation, a także zatwierdzili projekt budżetu oraz przyjęli wysokość składki w nadchodzącej kadencji – w wysokości obowiązującej w obecnej kadencji.

5 osobowy skład Zarządu w nadchodzącej kadencji 2017/2018 przedstawia się następująco:

  • DG Marian Jerzy Korczyński (RC Łódź)
  • IPDG Krzysztof Kopyciński (RC Bydgoszcz Stare Miasto)
  • DGE Łukasz Grochowski (RC Warszawa Żoliborz)
  • DRFCC PDG Janusz Potępa (RC Kraków Wawel)
  • Skarbnik Tomasz Przygucki (RC Łódź)

Sekretarzem Dystryktu została wybrana Jolanta Wesołowska (RC Łódź Centrum).

W skład Komisji Rewizyjnej na nadchodzącą kadencję weszli:

  • Anna Roszewska (RC Bydgoszcz Stare Miasto)
  • Zbigniew Borkowski (RC Gdańsk Sopot Gdynia)
  • Zbigniew Rogowski (RC Katowice)

W sobotę 25 marca od 9.00 do 18.00 odbyły się trzy sesje plenarne i warsztaty, a o 20:00 wręczono nominacje na przyszłą kadencję. W niedzielę 26 marca w godz. 9.30 -13.00 miały miejsce kolejne etapy szkolenia oraz warsztaty komputerowe.

25 marca o godz. 9.00 Sesja plenarna rozpoczęła się Hymnem Polski i Rotary. Zgromadzonych uczestników powitali Ewa Radomińska jako główny organizator oraz  Prezydenci Łódzkich Klubów Rotary.

Gubernator Krzysztof Kopyciński przedstawił sylwetkę Gubernatora Elekta D2231 kadencji 2017-2018 –Mariana Jerzego Korczyńskiego. Podczas swojego wystąpienia Gubernator podkreślił duże zaangażowanie i aktywność Mariana Jerzego (dwojga imion,  używanych zamiennie) w Rotary od początku powrotu Rotary do Polski oraz jego osiągnięcia na polu zawodowym i osobistym.

Gubernator Elekt  Marian Jerzy Korczyński wspólnie z Gubernatorem Nominatem Łukaszem Grochowskim zaprezentowali wizję i plan strategiczny Dystryktu 2231 w świetle przekazu z San Diego i hasła tematycznego Prezydenta roku 2017-18 Rotary International Iana Riseleya – „Rotary: Making a Difference” oraz model funkcjonowania Stowarzyszenia „Dystrykt 2231” wraz ze strukturą organizacyjną. DGE Marian Jerzy Korczyński zaprezentował także oficerów Dystryktu 2231 oraz plan strategiczny na swoją kadencję.

O roli mediów elektronicznych, portali społecznościowych i Internetu w realizacji celów Rotary opowiedziała Gubernator Nominat Małgorzata Wojtas.

Gubernator Nominat Łukasz Grochowski przedstawił jak elastyczne w swoim funkcjonowaniu mogą być kluby Rotary w odniesieniu do częstotliwości i formy spotkań, frekwencji, form członkostwa i współdziałania z Rotaractem.

Ważnym wydarzeniem kończącym pierwszą sesję plenarną było wręczenie przez Dyrektora Nominata Rotary International PDG Piotra Wygnańczuka, wyróżnienia „Major Donor Level 1” Waelowi Suleimanowi z RC Warszawa City.

Bezpośrednio po sesji wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników. Od godz. 11.00 do 18.00 w czterech blokach tematycznych odbywały się warsztaty dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy Klubów. Tematyka szkoleń obejmowała m. in. kwestie: planowania strategii pracy klubów, pozyskiwania i utrzymania nowych członków, finansów klubów, administracji i sprawozdawczości, Rotary Foundation, programów dystryktalnych, public relations, komunikacji internetowej i perspektyw rozwoju Rotary w Polsce.

Podczas kolejnych sesji plenarnych DGE Marian Jerzy Korczyński podkreślał, że naszą misja jest  służba na rzecz innych bez oczekiwania własnych korzyści, a nasze podstawowe wartości to: przyjaźń i globalne zrozumienie ( Budujemy relacji na całe życie); etyka i uczciwość (Jesteśmy rzetelni i honorujemy nasze zobowiązania); różnorodność (Łączymy spojrzenia z różnych perspektyw w tym zawodowych), wolontariat i umiejętności przywódcze.

Jak podkreślał Gubernator Elekt – rozwój klubów, humanitaryzm i świadomość czym jest Rotary to nasze najważniejsze priorytety na kadencję 2017-18. Promujemy uczciwość i porozumienie pomiędzy ludźmi dobrej woli, zrozumienie innych, życzliwość i pokój za pośrednictwem naszej społeczności, liderów biznesowych, zawodowych i społecznych.

W dalszej części sesji plenarnych na temat Rotary Foundation, End Polio Now oraz grantów globalnych, dystryktalnych i projektów klubowych, które mogą być wspierane z Dystryktalnego Funduszu Celowego, mówił Asystent Regionalnego Koordynatora Rotary Foundation Mieczysław Maciążek.  O wizji i zamierzeniach Rotaract i Interact opowiedział Przewodniczący Komitetu ds. Rotaractu Jakub Szatkowski wraz z licznie uczestniczącymi Rotaractorami. Programy Wymiany Młodzieży przedstawił Gubernator Krzysztof Kopyciński. Zgromadzeni w Łodzi Rotarianie mieli okazję posłuchać także wykładów na temat: roli projektów globalnych w Dystrykcie (PDG Janusz Potępa), GIODO (Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych Robert Gadzinowski), Komitetów Międzykrajowych – ICC (Dyrektor Rady światowej ICC – PDG Andrzej Ludek).

Na zakończenie na temat Światowych Konwencji Rotary w Atlancie, Toronto i propozycji WARSZAWY, jako miejsca konwencji roku 2023 lub 2024 lub 2025 opowiedział Mark Krawczyński.

Podsumowania i zamknięcia warsztatów dokonali Gubernator Elekt Marian Jerzy Korczyński Gubernator Krzysztof Kopyciński, i PDG Janusz Potępa.

Podczas wieczornej Gali Gubernator Elekt Marian Jerzy Korczyński wręczył nominacje Oficerom Dystryktu kadencji 2017/2018.

Wspólny wieczór był okazją do miłych spotkań i rozmów Rotarian, a także planowania wspólnych działań.

Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum

Fot. Dorota Wcisła (RC Elbląg Centrum), Włodzimierz Adamiak (RC Łódź), Jarosław Majkowski (RC Giżycko)

 

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.