Nadzieje Częstochowskiej Kultury

Nadzieje Częstochowskiej Kultury

Do 31 maja można zgłaszać wnioski o przyznanie nagród dla uzdolnionej artystycznie młodzieży, w ramach konkursu „Nadzieje Częstochowskiej Kultury” organizowanego przez RC Częstochowa.

Celem konkursu „Nadzieje Częstochowskiej Kultury” jest promocja i wsparcie młodych utalentowanych artystów (do 25 roku życia). Według zapowiedzi RC Częstochowa zamierza wyróżnić 4–5 osób. Nagrody mogą być przyznawane m.in. za artystyczną działalność indywidualną, aktywność kulturalną promującą Częstochowę w kraju i za granicą, działalność społeczną w sferze kultury i sztuki, przedsięwzięcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Wysokość nagród to 2000 zł netto.

Rotary Club Częstochowa może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji i placówek kultury, szkół artystycznych, związków lub stowarzyszeń kultury oraz organizacji społecznych, środowisk twórczych lub grup osób ze środowiska twórczego, osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycznie uzdolnionej młodzieży.

Wnioski w formie pisemnej należy nadsyłać do 31 maja na adres: Rotary Club Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76, 42-200 Częstochowa.  Pytania dotyczące spraw regulaminowych i organizacyjnych należy kierować na adres p.klimek@rotaryczestochowa.pl. W mailu zwrotnym prześlemy wszystkie niezbędne informacje tj.: regulamin konkursu, wniosek, oświadczenie kandydata.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania kandydatur.

Marek Wachelka, Prezydent RC Częstochowa

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.